Facebook Twitter Gplus RSS
formats

АПЕЛ ПРЕДСЕДНИШТВА ХИРУРШКЕ СЕКЦИЈЕ СЛД СВИМ ХИРУРШКИМ ЦЕНТРИМА

Свим Директорима КБЦ,

Директорима хируршких Клиника и Института

Начелницима хируршких оделеља.

 Поштоване колеге Хирурзи,

у име Председништа Хируршке Секције СЛД, молимо све хируршке центре, који нису доставили  податке неопходне у циљу организованја изборног процеса, да то у најкраћем року учине.  Као што знате у току су избори на свим нивоима СЛД. Како је то већ речено у писмима упућеним сваком хируршком центру појединачно, сходно саопштењу на сјату ХС и одлуци Председништва, неопходно је да свака хируршка установа делегира свог члана. Поред имена кандидата неопходно је доставити списак свих хирурга са подацима (адреса, телефон, и-мејл). Молимо вас да списком обухватите и пензионисане хирурге.  

         Према одлуци Председништва ХС у Нишу 27. Марта 2015. уколико не доставите ваше предлоге до 15. Априла, Управни Одбор је у обавези да одреди представнике из ваших кућа по сопственој процени, како би се конституисало Председништво ХС и релизовао изборни процес!

Све тражене податке доставите на адресу : Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19,  11 000  Београд ( за председнштво Хируршке Секције СЛД), или у електронском облику на адресу: hsekcija@gmail.com.

Београд, 03. Априла 2015.

са поштовањем

Генерални Секретар ХС   СЛД                                                                      Председник ХС СЛД

др И. Чинара                                                                                                  Проф др Н. Станковић

formats

REDOVNO ZASEDNJE HS SLD U ORGANIZACIJI HIRURGA VB NIŠ 27. MARTA 2015.

27. Marta 2015. održaće se redovno zasedanje Hirurške sekcije SLD u organizaciji Hirurga  Vojne Bolnice iz Niša.  Sastanak će se održati u prostorijama Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Nišu. Stručni deo sastanka počinje u 11,00 sati. Prethodni mu sastanak predsedništva u 10,00 sati. Za učesnike će biti organizovan prevoz. Autobus polazi u 6,30 sati sa parkinga iza  Prve Hirurške Klinike. Posle sastnaka za učesnike biće organizivan prigodan koktel.  Program sastanka obuhvatiće sledeće teme:

1. Minimalno invazivna ezofagektomija u lečenju carcinoma jednjaka: iskustvo odelenja za minimalno invazivnu hirurgiju I hirurške klinike u Beogradu, Prof dr Miloš Bijelović, Kl.za digestivnu hirurgiju KCS.

2. Procena vrednosti holedohoduodeno anastomoze u hirurškom lečenju benignih opstruktivnih bolesti žučnih puteva, Lj.Jeremić, M.Stojanović, M.Radojković, A.Zlatić, D. Bogdanović

3. „Totalna tiroidektomija kao metoda izbora u lecenju Gravesove bolesti“.. Toplica Bojić

4.  Hirurgija niške vojne bolnice kroz tri veka, Vojislav Anđelković

5. Zatvaranjwe prostrelne rane primenom fibrinskog lepka, Nebojša Đenić

6. Izbor rekonstruktivne procedure nakon totalne gastrektomije zbog carcinoma želuca, Nebojša Ignjatović, Miroslav Stojanović, Goran Stanojević, Aleksandar Bogićević, Ivana Đorđević, Ivan Pešić, Bobana Milojković, Aleksandra Todorović

7. Laparaskopska apendektomija, Nestorović M, Stanojević G, Jovanović S, Mihajlović D, Branković B, Pecić V, Petrović D, Miljković D.

8. Trbušni tifus u I sv. ratu, Prim dr Sci med. Mile Ignjatović

formats

САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ХИРУРШКЕ СЕКЦИЈЕ СЛД ПОВОДОМ ПРЕДСТОЈЕЋИХ ИЗБОРА

Свим Директорима КБЦ,

Директорима хируршких Клиника и Института

Начелницима хируршких оделеља.

 

Поштоване Колеге Хирурзи,

За нама је успешно завршена 64-та година континуираног рада Хируршке секције СЛД-а. Захваљујем Вам на досадашњој сарадњи и желим да у будуће она буде активнија и много чешће иницирана од Вас према Председништву секције, по свим питањима везаним за организацију и боље функционисање.

Одлуком Председништва СЛД-а, донетој на седници одржаној 16. јануара 2015. године, расписани су избори на свим нивоима СЛД-а, па према томе и у Хируршкој секцији.

Изборни процес у секцијама мора се обавити најкасније до 30. јуна 2015. године.

Слободан сам да Вас замолим да изборни процес у Хируршкој секцији извршимо на најшири и најдемократичнији начин. Сходно традицији, постоји „позитивна“ дискриминација при избору чланова Председништва наше Секције. Наиме, одавно је принцип да се из свих хируршких институција , без обзира на њихову величину, у Председништво изабере само по један члан, све у циљу да се рад и дух рада Секције рашири на све хируршке клинике и оделења у нашој земљи. Једини изузетак је да се из установе из које се изабере председник могу, али не морају изабрати секретар и благајник, што зависи од предлога председника из „оперативних разлога“. Такође, по традицији, у Председништво Хируршке секције улазе и сви досадашњи председници Секције, којима здравствено стање дозвољава да могу присуствовати састанцима Председништва.

Са овим у вези, најљубазније бих Вас замолио да сазовете колегијум ваших специјалиста и специјализаната и да изаберете свог представника у Председништву Хируршке секције СЛД-а. При кандидовању и избору требало би да се руководите принципом да се предлажу они хирурзи који имају највећи углед и поштовање међу својим колегама, пун морални интегритет и, што је јако важно, да то буду колеге које желе да раде у Секцији, да редовно долазе на састанке Председништва и учествују у његовом раду и на сваки други начин доприносе бољем раду Хируршке секције.

Имена хирурга, досадашњих чланова Председништва, налазе се на Сајту секције : (www.hirurskasekcija. org.rs) . Из правне службе СЛД-а добио сам тумачење да нема статутарних сметњи за поновни избор старих (досадашњих) чланова Управе и Председништва Хируршке секције, уколико сте са њиховим досадашњим радом били задовољни. Подсећам да је Статут СЛД-а ступио на снагу 2.03. 2011. године ( сматра се нултим Статутом). Уколико се појаве два или више предлога, неопходно је избор обавити тајним гласањем.

Чим изаберете свог представника у Председништво Хируршке секције, молим да ме о томе писмено обавестите најкасније до 15. марта 2015. године. Неопходни подаци важни за комуникацију су: адреса хируршке институције, име и презиме, стручно и научно звање, кућна адреса, бројеви фиксних телефона у установи и код куће, број мобилног телефона и e-mail адреса.

После ажурирања списка чланова новог Председништва Хируршке секције, планирам да сазовем конститутивну седницу Председништва Секције, на којој ће се изабрати председник, генерални секретар и благајник Хируршке секције. Овај изборни процес морамо завршити до напред наведеног рока.

Такође, и овом приликом Вас молим да формирате и доставите ми актуелан и потпун списак свих ваших хирурга, специјализаната хирургије и пензионисаних хирурга ( са свим напред наведеним подацима за комуникацију), како би смо коначно установили комплетну базу података и олакшали комуникацију, буквално са свим члановима Хируршке секције на територији Р. Србије.

Све тражене податке доставите на адресу : Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19,  11 000  Београд ( за председника Хируршке секције).

 

С поштовањем,

Председник Хируршке секције СЛД-а 

Проф. др Небојша Станковић

formats

REDOVNO ZASEDANJE HIRURŠKE SEKCIJE SLD U ORGANIZACIJI KBC ZEMUN 12. DECEMBRA 2014.

Prednja strana copyZadnja strana copy (1) ispravka

formats

DAY SURGERY: MAKE IT HAPPEN, 14-15. November 2014. HOTEL BEOGRAD, BEOGRAD, SRBIJA

U Beogradu, 0d 14-15. Novembra održaće se sastanak na temu jednodnevne hirugije u vidu workshop-a u prostoru Hotela Beograd, u Beogradu.

Day surgery: Make it happen!

Day surgery: Make it happen!

Program sastanka:

DAY SURGERY: MAKING IT HAPPEN

TRAINING WORKSHOP ON AMBULATORY SURGERY
UNDER THE AUSPICES OF THE
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR AMBULATORY SURGERY (IAAS), FOLLOW UP TRAIN THE RAINER COURSE, BELGRADE, 14-15 NOVEMBER, 2014
SCIENTIFIC PROGRAMME
DAY 1
08:45 – 09:15 TtT COURSE OPENING (Gamal Eldin Mohamed)
- With the presence of local health representatives (Gamal Eldin Mohamed)
- Conference: Update situation of surgery and day surgery in the visiting country (Jelena Petrović)
09:15 – 10:45 ROUND-TABLE 1 (chair: Marinko Zuvela)
How is ambulatory surgery going all around Europe? (country case studies)
- Country 1 (15 min) (Hungary – Gamal Eldin Mohamed)
- Country 2 (15 min) (Portugal – Paulo Lemos)
- Country 3 (15 min) (Italy – Carlo Castoro)
- Country 4 (15 min) (Netherland – Jan H Eshuis)
Discussion (30 min)
10:45 – 11:15 Coffee-break
11:15 – 13:15 ROUND-TABLE 2 (chair: Carlo Castoro)
Planning and organisation ambulatory surgery programmes
- Definitions, architectural aspects of Day Surgery (DS), practical views of building and organization of DS in hospitals and private units, how to run a DS unit (30 min. J. Eshuis)
- What are the benefits of DS? (10 min. Gamal M.)
- Quality issues and cost-effectiveness of DS (15 min. C. Castoro)
Discussion: 30 minutes
13:15 – 14:15 Lunch
14:15 – 15:45 ROUND-TABLE 3 (chair: Jan H Eshuis)
Patient selection criteria, DS Procedures, anesthetic techniques
- Patient information
- Pre-operative screening and selection criteria (10 min. Janecskó Mária)
- Day Surgery procedures (10 min. Gamal M)
- Anesthetic techniques and practical guidelines (30 min. Paulo Lemos)
- Paediatric issues (10 min. Jan H Eshuis)
Discussion (30 min)
15:45 – 17:15 Outcome and postoperative issues (Chair: Paulo Lemos)
- Post-operative recovery and discharge criteria (15 min. J. Eshuis)
- Minimizing DS complications: controlling pain and ponv (15 min. Paulo Lemos)
- Homecare after DS (15min. Janecskó Maria)
- Patient safety (local speaker 15 min. Filipovic Sanja )
Discussion: 30 minutes
DAY 2
09:00 – 10:30 ROUND-TABLE 4 (chair: Marinko Zuvela)
Overcoming barriers
- Overcoming barriers for DS development in CEE countries (15 min. Gamal M)
- What are the main difficulties to develop AS in the visiting country (local manager speaker – 15 min) (Danijel Galun)
- The Role of the IAAS to help in overcoming the obstacles (Jan Eshuis)
Discussion: 45 minutes
10:30 – 10:45 Coffee-break
11:00 – 13:00 ROUND-TABLE 5 (chair: Jelena Petrovic)
Meet the experts – clinical cases
- Chairman is supposed to present easy clinical cases to exemplify how things should be done in ambulatory surgery, asking the opinion of the guests speakers (4 at most)
- Course closing remarks (Danijel Galun)
13:00- 14:00 POST-COURSE TEST

formats

NOVO PREDSEDNIŠTVO HIRURŠKOG UDRUŽENJA RS

06. Novembra 2014. na redovnoj izbornoj skupštini Udruženja Hirurga Republike Srpske  održanoj u Banji Vrućici, izabrano je novo predsedništvo na čelu sa Prof dr Zdravkom Marićem iz KBC Banja Luka!

formats

IX MEĐUNARODNI SASTANAK HIRURGA SRBIJE I RUMUNIJE U SIBIU, RUMUNIJA 26. Novembra 2014.

IX MEĐUNARODNI SASTANAK HIRURGA SRBIJE I RUMUNIJE U SIBIU, RUMUNIJA  26. Novembra 2014.

 

            U okviru prijateljstva hirurga Srbije i Rumunije 26. Novembra 2014. godine držaće se deveti međunarodni sastanak hirurga. Na sastanku će biti prezentirano 13 stručnih tema od strane hirurga Srbije. Za učesnike sastanka biće organizovan prevoz, a za predavače i smeštaj. Svi zainteresovani mogu da se jave radi učešća (za njih je obezbeđen prevoz a smeštaj plaćaju sami). Noćenje u hotelu Ramada (4 zvezde) iznosi 50 eura, a alternativni jeftiniji hoteli biće na raspolganju u zavisnosti od interesovanja. Polazak je 26. a povratak 30. Novembra. Za dodatne informacije javiti se dr M. Jovanoviću na tel +381622264140.

             Mole se svi zainteresovani hirurzi  za put u Rumuniju da se hitno jave na mail (hsekcija@gmail.com) ili tel.(063 262742) najkasnije do 21. Novembra do 9,00 sati!

 

Plan sastanka :

26. 11. 2014. Sreda, polazak u 7,00 sa parkinga iza I Hirurške Klinike. Dolazak  16-19h u Califat, sastanak, večera, noćenje u Califatu. Do Califata će se ići preko Kladova. U Kladovu ćemo pauzirati 30 min (oko 10,00 sati) kako bi se prikupili putnici koji ne polaze iz Beograda.

27. 11. 2014. Četvrtak, doručak u Califatu, polazak u Sibiu, naučni sastanak 10h 30 – 12h30 u  Calimanesti, Valcea, ručak u Calimanesti Valcea, dlazak uveče u  Sibiu, 16- 18 h,

Oficial Opening Cocktail u Sibiu

28 .11. 2014. Petak, naučni program-ceo dan, doričak, pauza za kafu i ručak. Gala večera uveče i noćenje u Sibiu

29 .11.2014 Subota, doručak u Sibiu, odlazak kući preko Targu Jiu, poseta manastiru North of Oltenia, poseta Ceramic factory u Horezu Valcea, poseta umetničkoj galeriji  Brancusi u Targu Jiu. Ručak u Targu Jiu, dolazak uveče, večera i oćenje u Califatu.

30. 11. 2014. Nedelja, doručak u Califatu  i odlazak za Beograd.

 

Stručne teme koje će biti prezentirane:

1. PANCREATODUODENECTOMY WITH PV, SV AND SMV RESECTION FOR THE PANCREATIC HEAD CANCER – MESENTERIC APPROACH-

Z.Milošević, Clinic for Abdominal, Endocrine and Tramnsplantation Surgery, Clinical Center Vojvodina Novi Sad, Serbia

2. RIGHT HEPATECTOMY AT CAUDATE LOBECTOMY FOR HUGE HCC WITH PARTIAL IVC INFILTRATION

Z.Milošević, Clinic for Abdominal, Endocrine and Tramnsplantation Surgery, Clinical Center Vojvodina Novi Sad, Serbia

3. Necrotising soft tissue infections of perianal and perineal region – still lethal infection

Goran   Stanojević,  Vanja   Pecić,  Milica  Nestorović, Branko   Branković, Dragan Mihailović, Dejan Petrović, Zoran   Krivokapić, KC Niš

4. NUTRITIONAL SUPPORT IN Gastrointestinal Fistulas– an Open Issue, Primarius Marina Panisic, M.D. Clinic for General Surgery, Military Medical  Academy, Belgrade, Serbia Crnotravska street 17

5. LAPAROSCOPIC COLORECTAL SURGERY –  INITIAL EXPERIENCE

Krdžić I., Kovačević B., Stefanović Z., Juloski J., Ćuk VV., Kenic M., Ćuk MV. Surgery  Clinic „Nikola Spasic,“ Zvezdara University Clinical Center, Belgrade, Serbia

6. Intraoperative monitoring of PTH in surgical treatment of renal hyperparathyroidism

Kovacevic Bojan, Krdzic Igor, Scepanovic Milena, Cuk Vladica, Stefanovic Zvezdan, Kenic Marko, Cuk Vladimir. Surgery  Clinic „Nikola Spasic,“ Zvezdara University Clinical Center, Belgrade, Serbia

7. SURGICAL TREATMENT OF MULTINODULAR GOITRE, Paunovic I, Slijepcevic N, Diklic A, Zivaljevic V, Zoric G, Tausanovic K, Kalezic N, Sabljak V, Toskovic A, Vujacic N,

Centre for endocrine surgery, Clinical Centre of Serbia, Belgrade, Serbia

8. COMPLICATIONS OF THYROID SURGERY – NOW AND THEN, Slijepcevic N, Paunovic I, Diklic A, Zivaljevic V, Zoric G, Tausanovic K, Kalezic N, Sabljak V, Toskovic A, Vujacic N,

Centre for endocrine surgery, Clinical Centre of Serbia, Belgrade, Serbia

9. Rectal prolapse- algorithm for treatment, G. Barisic, V. Markovic, Z. Krivokapic, Clinic for digestive surgery, First Surgical clinic, Clinical Centre of Serbia, Belgrade School of medicine

10. VACUUM ASSISTED CLOSURE THERAPY – IS IT IDEAL SOLUTION  FOR SOLVING MESH INFECTION FOLLOWING COMPLEX ABDOMINAL WALL HERNIOPLASTY, Žuvela M, First Surgical Clinic, Clinical Centre of Serbia, Medical School of Belgrade, Belgrade

11. Modified Rives technique performed through direct inguinal approach – last solution for most complex groin hernias, Žuvela M, Galun D, Palibrk I, Bidžić N, Bogdanović M, Milićević M..First Surgical Clinic, Clinical Centre of Serbia, Medical School of Belgrade, Belgrade

12. Management of  Carotid Aneurysms, A.Dimic, I.Cinara, L.Davidovic,Clinic for Vascular and Endovascular Surgery, Clinical Center of Serbia

13. Is open repair still the gold standard in the treatment of RAAA?, I.S. Cinara MD PhD, Andrija Dimic MD, Lazar Davidovic MD. PhD,Clinic for vascular and endovascular diseases, Clinical Centre of Serbia, Belgrade

formats

Ponuda osiguravajuće kuće UNIQA za osiguranje hirurga u slučaju gubitka posla

U skladu sa praksom Hirurške Sekcije SLD obaveštavamo članstvo o ponudi za osiguranje hirurga u Srbiji od strane osiguravajuće kuće UNIQA. Na poslednjem zasedanju predsedništva HS održanog prilikom redovnog sastanka na Divčibarama, članovi su se izjasnili pozitivno. Kako bi se članstvo upoznalo sa detaljima ponude mogu to učiniti posetom sajtu maksilofacijalnih hirurga koji su već sklopili ugovor o osiguranju  (http://www.umfhs.org/web/page.html?id=1) ). Radi se o osiguranju hirurga od gubitka posla usled bolesti, invaliditeta i slično. Ne radi se o osiguranju u uslučaju lekarske greške. Na jednom od sledećih sastanaka članstvo će imati priliku da se upozna sa detaljima ponude. Za sve dodatne informacije kontaktirati Gosp. Branka Tomića na tel o63 7753 598.

formats

ХИРУРШКО ЛЕЧЕНЈЕ ХИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗМА, САСТАНАК У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВМА И АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД, 17.ОКТ. 2014.

clip_image002 clip_image002

VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA I AKADEMIJA MEDICINSKIH NAUKA SLD

Поштоване колеге,

у организацији Војномедицинске академије и Академије медицинских наука Српског лекарског друштва биће одржан симпозијум „Хируршко лечење хиперпаратиреоидизма“ дана 17. октобра 2014. у Војномедицинској академији Београд. До сада у Србији, уопште о хиперпаратиреоидизму, организован је само један скуп 2010. године. О хируршком лечењу хиперпаратироидизма, као једином успешном лечењу, до сада није организован скуп било које врсте и нивоа. Колико је проблем значајан и запостављен говори и податак да неколико хиљада ових болесника чека на хируршко лечење у Србији, а да се оперише око 200 годишње.

Интензивна истраживања хиперпаратиреоидизма трају до данас јер непрепознато обољење изазива тешке последице за цео организам. Због тога, основни циљ овог симпозијума је да проблем приближи свим лекарима који се могу срести са хиперпаратиреоидизмом и његовим последицама, као што су: хирурзи, ендокринолози, нефролози, реуматолози и други клиничари, али и онима који се баве дијагностиком обољења, као што су патолози, радиолози и специјалисти нуклеарне медицине.

Најеминтнији стручњаци из Србије који се интензивно баве дијагностиком и терапијом хиперпаратиреоидизма изнеће најсавременија теоријска сазнања и анализирати властита искуства. Хируршко лечење хиперпаратиреоидизма је врло специфично и са врло динамичним увођењем нових метода у циљу веће успешности лечења. Своја сазнања и искуства изнеће хирурзи који се највише баве овим лечењем.

Потврде о учешћу (сертификати) додељују се бесплатно учесницима члановима СЛД. Здравствени савет је скуп акредитовао као симпозијум (А-1-1166/14) са 11 бодова за предаваче, пет бодова за пасивнне учеснике, девет бодова за усмено излагање и седам бодова за постере. Програм симпозијума је у прилогу.

Организатор симпозијума:

Пук. прим. др Миле Игњатовић

Сарадници:         Прим. др Марина Панишић-Шекељић

Мајор др Милан Јовановић

Метод обуке:                         предавања

17. октобар 2014., Амфитеатар ВМА, 300 учесника

Сатница Тема Предавач
8,30–9,00 Регистрација учесника
9,00–9,15 Отварање научног симпозијума Бг проф. др Маријан Новаковић, Нач. ВМА

Проф. др Павле Миленковић, Председник АМН СЛД

9,15–10,00 Хирургија хиперпаратиреоидизма Пук. доц. др Миле Игњатовић, ВМА
10,00–10,20 Примарни хиперпаратиреоидизам Пук. проф. др Зоран Хајдуковић, ВМА
10,20–10,40 Секундарни хиперпаратиреоидизам Пук. проф. др Ђоко Максић, ВМА
10,40–11,00 Морфолошкка дијагностика ХПТ (Ехо, КТ, МР) Проф. др Дара Стефановић, ВМА
11,00–11,20 Сцинтиграфија у дијагностици и лечењу ХПТ Доц. др Сања Дугоњић, ВМА
11,20–12,00 Дискусија Модератор проф. др Иван Пауновић, КЦ Србије
12,00–12,20 Пауза
12,20–12,40 Патохистолошки параметри у интраоперативној и стандардној дијагностици хиперпаратиреоидизма Проф. др Снежана Церовић, ВМА
12,40–13,00 Хируршко лечење ХПТ у Центру за ендокрину хирургију КЦ Србије Проф. др Иван Пауновић, КЦ Србије
13,00–13,20 Радиовођена паратиреоидектомија Доц. др Владан Живаљевић, КЦ Србије
13,20–13,40 Значај интраоперативног мониторинга ПТХ у хирургији параштитастих жлезда Доц. др Бојан Ковачевић, КБЦ Звездара
13,40–14,00 ВАТС паратиреоидектомија Мајор др Небојша Марић, ВМА
14,00–14,20 Хируршко лечење ХПТ у ВМА Пук. доц. др Миле Игњатовић, ВМА
14,20–14,40 Дискусија Модератор пук. доц. др Миле Игњатовић, ВМА
14,40–15,00 Закључци и затварање скупа Модератор пук. доц. др Миле Игњатовић, ВМА

Књига сажетака у е-форми биће на сајту: www.kme-srbija.com

________________

formats

РЕДОВНИ САСТАНАК ХИРУРШКЕ СЕКЦИЈЕ У ВАЉЕВУ 26. СЕПТЕМБРА 2014.

У Ваљеву, 26 Септембра одржаће се редовно заседање Хируршке Секције СЛД. Састанак је јубиларан, имајући у виду годишњицу Великог Рата и тематски биће посвећен ратној хиругији тог времена.  Састанак је акредитован од стране Здравственог Савета Србије и предавачима носи 11 а слушаоцима 5 поена. Место одржавања састанка биће Дивчибаре, Хотел „Балканија“. Само заседање почеће у 11,00, а претходиће му седница Председништва Хируршке Секције СЛД са почетком у 10,00. сати. Хотелске резервације и контакт Госп. Кристина Парменчић, тел 064 8321 242. За учеснике састанка биће организован аутобуски превоз. Aутобус креће у 7,00 са паркинга иза Прве хируршке Клинике. Теме састанка:

1. Српски санитет пре и на почетку првог светског рата, Александар Недок, Секција за историју медицине СЛД

2. Епидемилошка ситуација пре и после првог светског рата, Проф др Драган Микић, Клиника за Инфективне болести ВМА

3. Рад страних добровољних медицинских мисија у Србији 1914-1915. године, Вукашин М. Антић, Секција за Историју медицине СЛД

4. Допринос српских хирурга прогресу ратне хируршке доктрине у свету, Прим др м. Игњатовић, ВМА

5. Др Војислав Субботић-Допринос у збрињавању ратних повреда крвних судова Др сци И. Чинара, Клиника за васкуларну и ендоваскуларну хирургију КЦС

6. Збрињавање у ваљевској болници током првог светског рата, Прим др Илија Трипковић, ОБ Ваљево

7. Рад српског санитета у Нишу током првог светског рата, Пук. др Небојша Ђенић Војна Болница Ниш, Проф др Горан Станојевић, КБЦ Ниш

Дискусија по завршетку свих излагања.

Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.