Facebook Twitter Gplus RSS
formats

INAUGURACIONO PREDAVANJE NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU PROF MASURU MIAZAKI MD,PhD,FACS

miazakimiayaki

Prof Masaru_k

 

 

formats

XIII INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM HIRURGA SRBIJE I RUMUNIJE U VALČEI, RUMUNIJA, 8-10. NOVEMBRA 2018.

10129562

o8 – 10. Novembra 2018. godine održaće se 13. Internacionalni simpozjum hirurga Srbije i Rumunije. Mesto okupljanja, održavanje sastanka i smeštaj učesnika biće u Hotelu „ GRAND HOTEL SOFIANU “u Ramnicu Valčea,Rumunija. Okupljanje gostiju i registracija učesnika je u Četvrtak, 08. Novembra popodne od 15,00 sati. Uveče u 19,00 sati  sastanak će biti otvoren uz svečani koktel u holu pomenutog hotela. U petak će se održati stručni deo sa bogatim naučnim sadržajem. Planirane su četri sesije u toku dana sa pauzom za ručak. Na ručak ce se ići autobusom uz povratak popodne radi završne sesije! Večera se planira u 19 sati! U subotu u prepodnevnim časovima planira se povratak. Sastanak je akreditovan kao internacionalni simpozijum! Vreme prezentacije iznosi 10 min po učesniku! Dimenzije postera su 100 x 110mm. Vreme polaska autobusa je u Četvrtak 08.11.2018. je u 07,00 sati sa parkinga iza Prve Hirurške Klinike! Molimo učesnike da budu tačni u vezi temina polaska! Adresa Hotela: ŞTIRBEI VODĂ, RÂMNICU VÂLCEA, ROMÂNIA,   +40 350 431-697

Za naučni program klikni na   Program CRS 2018
formats

NAJAVA SASTANKA U NOVOM SADU 29. NOVEMBRA 2018.

IMG-fc0483afdb6d9c1897f6426f13e7a526-V (1)

Klikni ovde za program sastanaka  SCIENTIFIC PROGRAM   IMG-6034c89c31eeda103069e9b4c9c025af-V (1)

formats

SASTANAK HS SLD 19. OKTOBRA 2018. U NOVOM SADU

download

U Novom Sadu 19. Oktobra 2018. biće održan redovni sastanak Hiruške sekcije SLD,u organizaciji Instituta za Plućne bolesti Vojvodine i Instituta za Onkologiju Vojvodine a pod pokroviteljstom podržnice SLD u Novom Sadu. Sastanak će biti održan u sali Privredne Komore Vojvodine- Master Centar, ul. Hajduk Veljkova br.11, Novi Sad,službeni ulaz br.5, III sprat. Sekcija će se održati 10-13,30 sati. Sastanak je akreditovan i za predavače nosi 9 a učesnike 4 poena. Trajanje prezentacija ograničeno je na 15 minuta. Stručne teme sastanka:

1. DESETOGODIŠNjE ISKUSTVO SA BARIJATRIJSKOM HIRURGIJOM
Prof. Dr Miroslav Ilić (Klinika za grudnu hirurgiju, Institut za pl.bol.)

2. SAVREMENA HIRURGIJA BENIGNIH OBOLJENJA JEDNJAKA I ŽELUCA
Aleksandar P. Simić, Ognjan M. Skrobić, Nenad Ivanović, Željko Grubač, Predrag Peško. Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 

3. HIRURŠKO LEČENjE HIJATALNE HERNIJE
Doc. Dr Milan Korica (Klinika za abdominalnu hirurgiju, KCV)

4. TRANSKUTANI PARCIJALNI PRITISAK KISEONIKA U PROCENI EFIKASNOSTI HIPERBARIČNE OKSIGENE TERAPIJE ZA ISHOD LEČENJA DIJABETIČNOG STOPALA, Zvezdan Stefanović, KBC Zvezdara

5. HIRURŠKO LEČENJE GRANIČNO OPERABILNIH I LOKALNO UZANPEREDOVALIH TUMORA PANKREASA, Prof dr Dejan Radenković, Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

6. ANESTEZIJA U BARIJATRIJSKOJ HIRURGIJI

Dr Milana Komarčević (Klinuka za grudnu hirugiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine)

7. TERAPIJA KARCINOMA ŽELUCA – PROBLEMI U PRAKSI, 
Doc. Dr Biljana Kukić (Institut za onkologiju Vojvodine)

formats

POZIV NA SASTANAK PREDSEDNIŠTVA HS SLD 28.SEPTEMBRA 2018.U 10,00 SATI U KRAGUJEVCU

Poštovane kolege, članovi Predsedništva Hiruške Sekcije SLDa,

Obaveštavamo Vas da će se sednica Predsedništva Hirurške cekcije SLD –a održati u Kragujevcu 28. 09. 2018. godine u 10,00 časova. Sastanak je organizovan u prostorijama hotela „Kragujevac“ i prethodiće redovnom sastanku HS SLD, koji organizuju hirurzi iz  KBC Kragujevac.
Ovim, tradicionalno, jesenjim sastankom u Kragujevcu uspešno nastavljamo ovu kalendarsku godinu kontinuiranog rada HS SLD-a. Zahvaljujem Vam na dosadašnjoj saradnji i želim da ubuduće ona bude aktivnija i mnogo češće inicirana od Vas prema nama, po svim pitanjima vezanim za organizaciju i bolje funkcionisanje HS.
I ovom prilikom Vas molimo da nam dostavite sledeće neophodne podatke, u cilju ažuriranja naše baze podataka i pripreme godišnjeg izveštaja o radu HS:
- aktuelni adresar svih hirurga, specijalizanata hirurgije i živih penzionisanih hirurga iz Vašeg centra (E-mail, adresa stanovanja, kontakt telefon),
- eventualne personalne promene u Vašem sastavu ( direktor/načelnik, član Predsedništva HS),
- aktuelne informacije za koje želite da budu objavnjene na Sajtu HS.
Takođe, biće nam dragocen svaki Vaš komentar, kritika rada, predlozi i drugo, sve u cilju bolje organizacije i stručnog rada.
Tražene podatke nam dostavite na mail sekcije: hsekcija@gmail.com , najkasnije do 25.09. 2018. godine.
Više informacija o radu, planovima HS i aktuelnim članovima Predsedništva HS, možete naći na sajtu www.hirurskasekcija.org.rs.

Na dnevnom redu sastanka biće plan godišnjeg rada, aktuelne teme

1. Realizacija plana sastanaka za 2018.godinu (dosadašnji i naredni sastanci)

2. Prijava organizatora sastanaka za 2019.

3. Izborni sastanak u Maju 2019. godine za HS

4. Prijava za Akademiju Medicinskih Nauka u SLD-a,

5. Razno


Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti, predlažemo da na Vašem kolegijumu hirurga odredite zamenika.
U prilogu Vam dostavljamo verifikacioni list (klinkom na link), koji ćete predati pre početka sednice.  Верификациони лист за саст.Предс. ХС СЛД 30.09.2016.

S poštovanjem i kolegijalnim pozdravom,

Gen. Sekretar Hirurške sekcije           Prim Dr sc. med. Ilijas Činara

Predsednik Hirurške sekcije SLD-a  Prof. dr Nebojša Stanković

formats

OBAVEŠTENJE O PREDSTOJEĆEM SASTANKU HS SLD U KRAGUJEVCU, 28.SEPTEMBRA 2018.

Redovni sastnak Hirurške sekcije SLD održaće se 28.Septembra 2018.godine u Kragujevcu u organizaciji Klinike za opšti i grudnu hirugiju KC Kragujevac, podržnice SLD Kragujevac, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i HS SLD. Sastanak je organizovan u prostorijama hotela „Kragujevac“. Stručnom delu sastanka prethodiće sasatnak Predsedništva HS SLD. Okupljanje učesnika već od 09,00, sastanak Predsedništva u 10,00 sati a stručni deo počinje u 11,00 sati. sastanak je akreditovan u predavačima nosi 9 a slušaocima 4 boda. Vreme izlaganja ograničeno je na 15 minuta.  Usled malog interesovanja neće biti organizovanog prevoza. Podaci o rezervaciji smeštaja biće naknadno saopšteni. Stručne teme sastanka:

1. ULOGA PELVIČNE EGZENTEREZE U TRETMANU PRIMARNIH LOKALNO UZNAPREDOVALIH I RECIDIVNIH KARCINOMA MALE KARLICE
Stojan Latinčić, Maja Pavlov, Miljan Ćeranić, Predrag Kovačević, Jovica Vasiljević, Dragutin Kecmanović, Klinika za digestivnu hirurgiju, Prva hirurška klinika, Klinički centar Srbije, Beograd

2. PETOGODIŠNjE ISKUSTVO U LEČENjU TUMORA DEBELOG CREVA LAPRASKOPSKOM TEHNIKOM
Prof dr Dragan Radovanović, Klinika za hirugiju KBC „ dr Dragiša Mišović“ Dedinje

3. GORNjA TRANSVERZALNA HEPATEKTOMIJA
P.Bulajić, Klinika za digestivnu hirugiju, KCS, Beograd

4. HIRURŠKA STRATEGIJA LEČENjA NEUROENDOKRINIH TUMORA PANKREASA (PNET)
-ISKUSTVA KLINIKE ZA DIGESTIVNU HIRURGIJU (PRVA HIRURŠKA) KCS
Ass.dr Đ. Knežević, Ass. dr I. Ignjatović, Dr I. Pavlović, Dr M.Bogdanović, Prof. dr S.Knežević, Klinika za digestivnu hirugiju, Prva hirurška Klinika,KCS, Beograd

5.OKULTNI MIKROKARCINOM: PREDIKTORI AGRESIVNOG BIOLOŠKOG PONAŠANjA KOD MIKROKARCINOMA ŠTITASTE ŽLEZDE
dr Slobodan Jakovljević, KC Kragujevac, Klinika za opštu i grudnu hirurgiju

6. PRIMENA PREOPERATIVNOG PROGRESIVNOG PNEUMOPERITONEUMA (GONI MORENO PROTOKOL ) U LEČENjU VEOMA VELIKIH VENTRALNIH INCIZIONALNIH HERNIJA I EVENTRACIJA
V. Cijan*, P. Bojović , M.Šćepanović, M. Genčić, A. Durković , B. Jovičić, A. Karamarković, Klinika za hirurgiju »Nikola Spasić« KBC »Zvezdara« , Beograd

7. ULOGA VIDEO – ASISTIRANE TORAKALNE HIRURGIJE ( VATS ) U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI OBOLjENjA GRUDNOG KARCINOMA
Prof dr Slobodan Milosavljević, KC Kragujevac, Klinika za opštu i grudnu hirurgiju

8. SAVREMENI PRISTUP HIRURŠKOG LEČENjA KARCINOMA DOJKE – NAŠA ISKUSTVA
Prof dr Srđan Ninković , KC Kragujevac, Klinika za opštu i grudnu hirugiju

Više pojedinosti na flajeru klikom na sajt .   (prva strana ХС 2018 i  durga strana  HS druga str  2018)

formats

OBAVEŠTENJE O PREDSTOJEĆEM SASTANKU HS SLD

Postovane kolege,

6 Internacionalni Simpozijum Hirurga Srbije ce se odrzati u Novom Sadu, od 28-30 Novembra 2018 godine,u organizaciji Klinike za abominalnu,endokrinu i transplantacionu hirurgiju Klinickog Centra Vojvodine i Hirurske sekcije Srpskog lekarskog drustva a uz podrsku IASGO-a.Planirano je ucesce vise vodecih svetskih eskperata iz Evrope i Japana iz oblasti hepato-bilio-pankreaticne,minimalno invazivne i transplantacione hirurgije.Nadamo se da cete vasim ucescem u radu Simpozijuma doprineti uspesnom odrzavanju istoga.
Predsednik Simpozijuma
Prof.dr Zoran Milosevic
formats

Važno obaveštenje: ODOBRENA SPECIJALIZACIJA IZ LAPARSKOPSKE HIRURGIJE

Prema saznanjima koje imamo zahvaljujući Prof Draganu Radovanoviću odobrena je subspecijalizacija laparoskopske hirurgije koja traje 12 meseci! U septembru če biti upis za prvu generaciju subspecijalizanata, zainteresovani mogu da se prijave. Detalje odluke pročitajte u atačmentu.Pravilnik 18.6.18

formats

11.Симпозијум хирурга Србије и Републике Српске са међународним учешћем у периоду од 28 – 30. јуна 2018. године u Фочи, Република Српска

У организацији Универзитетске болнице Фоча, Медицинског факултета, Асоцијације хирурга Републике Српске и Хируршке секције Српског лекарског друштва одржаће се 11.Симпозијум хирурга Србије и Републике Српске са међународним учешћем у периоду од 28 – 30. јуна 2018. године. Овај традиционални састанак је један од највећих скупова хирурга на овим просторима који има регионални значај. Окупља велики број хирурга и увијек има гостујуће хирурге из иностранства као предаваче што га уврштава у међународне скупове. Овај скуп је традиционалан, број учесника је из године у годину већи, стручне теме су актуелне, предавачи су позната хируршка имена из различитих центара.  Искуства и резултати које смо до сада остварили, мотивишу нас да наставимо са организовањем Симпозијума у Фочи који ће увијек потврђивати оправданост свога постојања. Услед малог интересовања неће бити  организованог превоза за учеснике из Србије! Више података на флајеру.

Brosura SPOLJASNJA 4-01Brosura UNUTRASNJA-01

formats

PRIZNANJE ZA RAD HIRURŠKE SEKCIJE SLD

Picture1

06.05.2018. na dan slave SLDa u okviru svečnosti, Hirurškoj sekciji je dodeljeno priznanje za uspešan rad! Hirurška sekcija je proglašena najuspešnijom od 72 postojeće u okviru društva!

Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.