Facebook Twitter Gplus RSS
formats

ИНФОРМАЦИЈА О КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ У АКАДЕМИЈУ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛДа

Раписан је конкрус Академије Mедицинских Наука СЛДа за редован избор ванредних, редовних и почасних чланова . Формулар за предлагање кандидата, упутство за припрему предлога као и квалитативне критеријуме за избор чланова Академије Mедицинских Наука СЛДа налазе се на сајту СЛД (www.sld.org.rs). Рок за подношење предлога је 15. Фебруар 2019.

formats

SRETNA NOVA 2019.GODINA I PREDSTOJEĆI BOŽIĆNI PRAZNICI

download

formats

POZIV NA SASTANAK PREDSEDNIŠTVA HS SLD 21. DECEMBRA 2018.U 10,00 SATI U HOTELU CROWN PLAZA U BEOGRADU

Poštovani Kolega/ce

Ovim vas obaveštavamo i pozivamo da obavezno prisustvujete godišnjem sastnaku Predsedništva HS SLDa koji će se održati 21.12.2018. u 10,00 sati u Hotelu Crown Paza u Beogradu (pre redovnog simpozijuma HS).

Dnevni red sastanka Predsedništva Hirurške sekcije SLD  za 21.12.2018.

1.      Izveštaj o radu HS SLDa za 2018.god.

2.      Finansijski izveštaj HS SLD za 2018. God.

3.      Godišnji plan sastanaka za 2019. Godinu

4.      Informacija o dopunama i izmenama statuta SLDa

5.      Izbori u HS SLDa (Maj 2019.god)

-pisani predlozi za kandidate (Predsednik, Potpredsednik HS)

-ažuriranje članova Predsedništva HS SLDa

6.      Izbor počasnog predsednika HS SLDa i predlog za nagradu za životno delo

7.      Razno

-  Predlog i usvajanje  loga Hirurške sekcije SLDa

-  Ugovor o preuzimanju obaveza vezanih za organizaciju sastanka HS SLD od strane domaćina

-  69.godina istorijata HS SLDa  informacija

-  podaci za preminule članove HS u 2018.godini

 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti, predlažemo da na Vašem kolegijumu hirurga odredite zamenika.
U prilogu Vam dostavljamo verifikacioni list (klinkom na link), koji ćete predati pre početka sednice.  Верификациони лист за саст.Предс. ХС СЛД 21.12.2018.

 

S poštovanjem i kolegijalnim pozdravom,

Gen. Sekretar Hirurške sekcije       Prim Dr sc. med. Ilijas Činara

Predsednik Hirurške sekcije SLD-a  Prof. dr Nebojša Stanković

formats

OBAVEŠTENJE O PREDSTOJEĆEM SASTANKU HS SLD U BEOGRADU 21. DECEMBRA 2018.

21. decembra 2018. u Beogradu u prostorijama Hotela CrownPlaza,  održaće se sastanak Hirurške sekcije Srpskog Lekarskog Društva. Sastanak će početi u 11,00 sati. Sastanku prethodi zasedanje Predsedništva Hirurške sekcije sa početkom u 10,00 sati.  Sastanak je akreditovan. Naučni program sastanaka (za detalje kinkni na link Hirurska sekcija brosura A5 (1)) :

11:15 – 11:30h

Sebastian Schoppmann, Professor of Surgery and Head
Department of General and Visceral Surgery
Vienna General Hospital, University of Medicine, Vienna, Austria
Contemporary surgery of benign esophageal diseases
Na poziv prof. dr Aleksandra P. Simića
11:32 – 11:47h
Pompiliu Piso, Professor and Chief
Department of General and Visceral Surgery,
Hospital Bramherzige Bruder, Regensburg, Germany
Why and when should stomach neoplasms be treated by surgery/locoregional chemotherapy/hyperthermia.
Na poziv prof. dr Miloša Bjelovića
11:49 – 12:04h
Vincenco Valentini, Associate Professor
Division of Radiotherapy, Department of Bioimaging and
Radiological Science, Catholic University Sacro Cuore, Rome, Italy
When modern radiotherapy is really needed to surgeon in rectal cancer
Na poziv akademika Zorana V. Krivokapića
12:06 – 12:21h
John Spiliotis, Professor and Chairman
Peritoneal Surface Onclogy Unit
Athens Medical Group & European Interbalkan Medical Center,
Athens, Greece
Citoreductive surgery and HIPEC
Na poziv prof. dr Dragutina Kecmanovića

Guido Torzilli, Professor and Head
Division of Hepatobilliary and General Surgery,
Department of General Surgery,
Humanitas University, Milano, Italy
R1 vascular surgery: a major parenchyma sparing policy in liver surgery
Na poziv doc. dr Vladimira D. Dugalića
12:40 – 12:55h
Helmut Friess, Professor and Head
Surgical Clinic and Policlinic, Hospital Rechts der Isar,
Technical University Munich, Munich, Germany
Contermporary surgical management of pancreatic cancer
Na poziv prof. dr Dejana Radenkovića
12:57 – 13:12h
Victor Radu, Medical Coordinator
MedLife Memorial Hospital, Bucharest, Romania
eTEP approach in ventral hernia repair
Na poziv prof. dr Marinka Žuvele
13:15 – 13:55h
Round table – Discussion
14:00
Lunch cocktail

formats

INAUGURACIONO PREDAVANJE NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU PROF MASURU MIAZAKI MD,PhD,FACS

miazakimiayaki

Prof Masaru_k

 

 

formats

XIII INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM HIRURGA SRBIJE I RUMUNIJE U VALČEI, RUMUNIJA, 8-10. NOVEMBRA 2018.

10129562

o8 – 10. Novembra 2018. godine održaće se 13. Internacionalni simpozjum hirurga Srbije i Rumunije. Mesto okupljanja, održavanje sastanka i smeštaj učesnika biće u Hotelu „ GRAND HOTEL SOFIANU “u Ramnicu Valčea,Rumunija. Okupljanje gostiju i registracija učesnika je u Četvrtak, 08. Novembra popodne od 15,00 sati. Uveče u 19,00 sati  sastanak će biti otvoren uz svečani koktel u holu pomenutog hotela. U petak će se održati stručni deo sa bogatim naučnim sadržajem. Planirane su četri sesije u toku dana sa pauzom za ručak. Na ručak ce se ići autobusom uz povratak popodne radi završne sesije! Večera se planira u 19 sati! U subotu u prepodnevnim časovima planira se povratak. Sastanak je akreditovan kao internacionalni simpozijum! Vreme prezentacije iznosi 10 min po učesniku! Dimenzije postera su 100 x 110mm. Vreme polaska autobusa je u Četvrtak 08.11.2018. je u 07,00 sati sa parkinga iza Prve Hirurške Klinike! Molimo učesnike da budu tačni u vezi temina polaska! Adresa Hotela: ŞTIRBEI VODĂ, RÂMNICU VÂLCEA, ROMÂNIA,   +40 350 431-697

Za naučni program klikni na   Program CRS 2018
formats

NAJAVA SASTANKA U NOVOM SADU 29. NOVEMBRA 2018.

IMG-fc0483afdb6d9c1897f6426f13e7a526-V (1)

Klikni ovde za program sastanaka  SCIENTIFIC PROGRAM   IMG-6034c89c31eeda103069e9b4c9c025af-V (1)

formats

SASTANAK HS SLD 19. OKTOBRA 2018. U NOVOM SADU

download

U Novom Sadu 19. Oktobra 2018. biće održan redovni sastanak Hiruške sekcije SLD,u organizaciji Instituta za Plućne bolesti Vojvodine i Instituta za Onkologiju Vojvodine a pod pokroviteljstom podržnice SLD u Novom Sadu. Sastanak će biti održan u sali Privredne Komore Vojvodine- Master Centar, ul. Hajduk Veljkova br.11, Novi Sad,službeni ulaz br.5, III sprat. Sekcija će se održati 10-13,30 sati. Sastanak je akreditovan i za predavače nosi 9 a učesnike 4 poena. Trajanje prezentacija ograničeno je na 15 minuta. Stručne teme sastanka:

1. DESETOGODIŠNjE ISKUSTVO SA BARIJATRIJSKOM HIRURGIJOM
Prof. Dr Miroslav Ilić (Klinika za grudnu hirurgiju, Institut za pl.bol.)

2. SAVREMENA HIRURGIJA BENIGNIH OBOLJENJA JEDNJAKA I ŽELUCA
Aleksandar P. Simić, Ognjan M. Skrobić, Nenad Ivanović, Željko Grubač, Predrag Peško. Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 

3. HIRURŠKO LEČENjE HIJATALNE HERNIJE
Doc. Dr Milan Korica (Klinika za abdominalnu hirurgiju, KCV)

4. TRANSKUTANI PARCIJALNI PRITISAK KISEONIKA U PROCENI EFIKASNOSTI HIPERBARIČNE OKSIGENE TERAPIJE ZA ISHOD LEČENJA DIJABETIČNOG STOPALA, Zvezdan Stefanović, KBC Zvezdara

5. HIRURŠKO LEČENJE GRANIČNO OPERABILNIH I LOKALNO UZANPEREDOVALIH TUMORA PANKREASA, Prof dr Dejan Radenković, Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

6. ANESTEZIJA U BARIJATRIJSKOJ HIRURGIJI

Dr Milana Komarčević (Klinuka za grudnu hirugiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine)

7. TERAPIJA KARCINOMA ŽELUCA – PROBLEMI U PRAKSI, 
Doc. Dr Biljana Kukić (Institut za onkologiju Vojvodine)

formats

POZIV NA SASTANAK PREDSEDNIŠTVA HS SLD 28.SEPTEMBRA 2018.U 10,00 SATI U KRAGUJEVCU

Poštovane kolege, članovi Predsedništva Hiruške Sekcije SLDa,

Obaveštavamo Vas da će se sednica Predsedništva Hirurške cekcije SLD –a održati u Kragujevcu 28. 09. 2018. godine u 10,00 časova. Sastanak je organizovan u prostorijama hotela „Kragujevac“ i prethodiće redovnom sastanku HS SLD, koji organizuju hirurzi iz  KBC Kragujevac.
Ovim, tradicionalno, jesenjim sastankom u Kragujevcu uspešno nastavljamo ovu kalendarsku godinu kontinuiranog rada HS SLD-a. Zahvaljujem Vam na dosadašnjoj saradnji i želim da ubuduće ona bude aktivnija i mnogo češće inicirana od Vas prema nama, po svim pitanjima vezanim za organizaciju i bolje funkcionisanje HS.
I ovom prilikom Vas molimo da nam dostavite sledeće neophodne podatke, u cilju ažuriranja naše baze podataka i pripreme godišnjeg izveštaja o radu HS:
- aktuelni adresar svih hirurga, specijalizanata hirurgije i živih penzionisanih hirurga iz Vašeg centra (E-mail, adresa stanovanja, kontakt telefon),
- eventualne personalne promene u Vašem sastavu ( direktor/načelnik, član Predsedništva HS),
- aktuelne informacije za koje želite da budu objavnjene na Sajtu HS.
Takođe, biće nam dragocen svaki Vaš komentar, kritika rada, predlozi i drugo, sve u cilju bolje organizacije i stručnog rada.
Tražene podatke nam dostavite na mail sekcije: hsekcija@gmail.com , najkasnije do 25.09. 2018. godine.
Više informacija o radu, planovima HS i aktuelnim članovima Predsedništva HS, možete naći na sajtu www.hirurskasekcija.org.rs.

Na dnevnom redu sastanka biće plan godišnjeg rada, aktuelne teme

1. Realizacija plana sastanaka za 2018.godinu (dosadašnji i naredni sastanci)

2. Prijava organizatora sastanaka za 2019.

3. Izborni sastanak u Maju 2019. godine za HS

4. Prijava za Akademiju Medicinskih Nauka u SLD-a,

5. Razno


Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti, predlažemo da na Vašem kolegijumu hirurga odredite zamenika.
U prilogu Vam dostavljamo verifikacioni list (klinkom na link), koji ćete predati pre početka sednice.  Верификациони лист за саст.Предс. ХС СЛД 30.09.2016.

S poštovanjem i kolegijalnim pozdravom,

Gen. Sekretar Hirurške sekcije           Prim Dr sc. med. Ilijas Činara

Predsednik Hirurške sekcije SLD-a  Prof. dr Nebojša Stanković

formats

OBAVEŠTENJE O PREDSTOJEĆEM SASTANKU HS SLD U KRAGUJEVCU, 28.SEPTEMBRA 2018.

Redovni sastnak Hirurške sekcije SLD održaće se 28.Septembra 2018.godine u Kragujevcu u organizaciji Klinike za opšti i grudnu hirugiju KC Kragujevac, podržnice SLD Kragujevac, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i HS SLD. Sastanak je organizovan u prostorijama hotela „Kragujevac“. Stručnom delu sastanka prethodiće sasatnak Predsedništva HS SLD. Okupljanje učesnika već od 09,00, sastanak Predsedništva u 10,00 sati a stručni deo počinje u 11,00 sati. sastanak je akreditovan u predavačima nosi 9 a slušaocima 4 boda. Vreme izlaganja ograničeno je na 15 minuta.  Usled malog interesovanja neće biti organizovanog prevoza. Podaci o rezervaciji smeštaja biće naknadno saopšteni. Stručne teme sastanka:

1. ULOGA PELVIČNE EGZENTEREZE U TRETMANU PRIMARNIH LOKALNO UZNAPREDOVALIH I RECIDIVNIH KARCINOMA MALE KARLICE
Stojan Latinčić, Maja Pavlov, Miljan Ćeranić, Predrag Kovačević, Jovica Vasiljević, Dragutin Kecmanović, Klinika za digestivnu hirurgiju, Prva hirurška klinika, Klinički centar Srbije, Beograd

2. PETOGODIŠNjE ISKUSTVO U LEČENjU TUMORA DEBELOG CREVA LAPRASKOPSKOM TEHNIKOM
Prof dr Dragan Radovanović, Klinika za hirugiju KBC „ dr Dragiša Mišović“ Dedinje

3. GORNjA TRANSVERZALNA HEPATEKTOMIJA
P.Bulajić, Klinika za digestivnu hirugiju, KCS, Beograd

4. HIRURŠKA STRATEGIJA LEČENjA NEUROENDOKRINIH TUMORA PANKREASA (PNET)
-ISKUSTVA KLINIKE ZA DIGESTIVNU HIRURGIJU (PRVA HIRURŠKA) KCS
Ass.dr Đ. Knežević, Ass. dr I. Ignjatović, Dr I. Pavlović, Dr M.Bogdanović, Prof. dr S.Knežević, Klinika za digestivnu hirugiju, Prva hirurška Klinika,KCS, Beograd

5.OKULTNI MIKROKARCINOM: PREDIKTORI AGRESIVNOG BIOLOŠKOG PONAŠANjA KOD MIKROKARCINOMA ŠTITASTE ŽLEZDE
dr Slobodan Jakovljević, KC Kragujevac, Klinika za opštu i grudnu hirurgiju

6. PRIMENA PREOPERATIVNOG PROGRESIVNOG PNEUMOPERITONEUMA (GONI MORENO PROTOKOL ) U LEČENjU VEOMA VELIKIH VENTRALNIH INCIZIONALNIH HERNIJA I EVENTRACIJA
V. Cijan*, P. Bojović , M.Šćepanović, M. Genčić, A. Durković , B. Jovičić, A. Karamarković, Klinika za hirurgiju »Nikola Spasić« KBC »Zvezdara« , Beograd

7. ULOGA VIDEO – ASISTIRANE TORAKALNE HIRURGIJE ( VATS ) U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI OBOLjENjA GRUDNOG KARCINOMA
Prof dr Slobodan Milosavljević, KC Kragujevac, Klinika za opštu i grudnu hirurgiju

8. SAVREMENI PRISTUP HIRURŠKOG LEČENjA KARCINOMA DOJKE – NAŠA ISKUSTVA
Prof dr Srđan Ninković , KC Kragujevac, Klinika za opštu i grudnu hirugiju

Više pojedinosti na flajeru klikom na sajt .   (prva strana ХС 2018 i  durga strana  HS druga str  2018)

Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.