Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Redovni sastanak Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva u Aranđelovcu 27. aprila 2012.

Program za redovni sastanak Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva u Aranđelovcu 27. aprila 2012.

1. “60 godina hirurgije u Aranđelovcu“ Dr Radosav Švabić, OB Aranđelovac

2. „Konsenzus dokument i vodiči za dijagnostiku i lečenje venskih oboljenja“ Prof dr Živan Maksimović, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS

3. „Aneurizme popitealne arterije“ Dr sci Ilijas Činara, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS

4. „Sinhrone i metahrone metastaze kolorektalnog karcinoma u jetri – hirurško rešavanje“ Prof dr Milićević M, dr Bulajić P, dr Basarić D, dr Galun D, dr Bogdanović A,dr Bidžić N. Klinika za digestivnu hirurgiju KCS

5. „Otvorena hemoroidektomija – za i protiv“ Dr Mladen Janić, OB Pančevo

6. „Resekcije jetre: Tehnike suprahilarne vaskularne kontrole Glisonovog pedikla“ Prof dr Aleksandar Karamarković, Urgentni centar KCS

7. „Proktologija u jednodnevnoj hirurgiji“ Dr Petrović J, Pro dr Krivokapić Z, Doc drMarković V, dr Dimitrijević I.
Klinika za digestivnu hirurgiju KCS

8. „Ambulantna hirurgija kompleksnih ingvinalnih kila – modifikovana Lihtenstein tehnika u lokalnoj anesteziji“
Prof dr Marinko Žuvela, Klinika za digestivnu hirurgiju KCS

Autobus polazi sa Platoa ispred Prve hirurške klinike u 07:30.
Simpozijum je akreditovan sa 11 bodova za predavače a 5 za slušaoce.

Program sastanka u PDF formatu.

Video zapis na YouTube (HirurskaSekcijaSrpskogLekarskogDrustva)

formats

Redovni sastanak Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva u Nišu 30. marta 2012.

Program sastanka Hirurške sekcije SLD u Nišu 30. Marta 2012.

Okupljanje u 9,00 sati ispred Veliki Amfiteatar Aneksa Medicinskog Fakulteta u Nišu.

Sastanak Upravnog odbora u 10,00 sati.
Otvaranje sastanka i pozdravne reči u 10,30 sati.
Koktel u Velikoj Sali Medicinskog Fakulteta u Nišu.

Stručni program:

1. „Terapijski pristup krvarenjima iz donjih partija gastrointestinalnog trakta“
Uwe Widmeier, Rot Kruez-Klinikum Munchen

2. „Organizacija transplantacione službe na Kipru“
Vassillis Georgiou Hadjianastassiou, Transplant Unit at General Hospital Nicosia

3. „Abdominalni kompartment“
Zoran Rančić, Klinik fur Herz- und Gefasschirurgie Universitats Spital Zurich

4. „Urgentna hirurška stanja kod mirnodopskih povreda abdomena“
HB. Marjanović, M. Lazić, S. Mihailović, S. Marinković, M. Dimitrijević

5. „Hiperlipidemijski pancreatitis“
M. Radojković, M. Stojanović, A. Bogičević, A. Zlatić, Lj. Jeremić

6. „Hirurško lečenje diferentovanih karcionoma štitaste žlezde“
A. Karanikolić, N. Đorđević, L. Đorđević, D. Buđevac, T. Bojić

7. „Nekrotizirajući fasciitis perianalne i perinealne regije – strategije hirurškog lečenja“ V. Pecić, G. Stanojević, D. Miljković, D. Mihajlović, B. Branković, M. Nestorović, D. Petrović

Video zapis na YouTube (HirurskaSekcijaSrpskogLekarskogDrustva)

Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.