Facebook Twitter Gplus RSS

Registracija članova

Ime: *
Prezime: *
Broj licence: *
Specijalizacija: *

Ustanova: *
Adresa na poslu: *
Telefon na poslu: *
Fax:

Kućna adresa:
Kućni telefon:
Mobilni telefon: *

e-mail: *

* Polja obavezna za unos.

Molimo Vas da tačnim odgovorom na jednostavan matematički zadatak potvrdite da upitnik popunjava čovek:
2+2=?/4 

Home Registracija članova
Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.