Facebook Twitter Gplus RSS
formats

REDOVNI SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD U KRALJEVU 26. MAJA 2017.

bolnica-spoljaU Kraljevu, 26. Maja 2017. održaće se redovni sastanak Hirurške sekcije SLD. Sastanak počinje okupljanjem članova od 10,00 sati a redovni program u 11,00 časova. Sekcija se održava u multimedijalnom centru „Kvart“ Kraljevo Cara Lazara 34. Svečani ručak u 15 časova restoran Hotela“Turist“.   Teme sastanka:

1. HIRURŠKO LEČENJE KARCINOMA HIPOFARINKSA. Prof dr  Peško P, Sabljak P, Stojakov D, Veličković D, Keramatollah E. Šljukić V, Skrobić O. Klinika za digestivne bolesti Kinički Centar Srbije

2. HIRURŠKO LEČENjE UDRUŽENIH OBOLjENjA ŠTITASTE I PARAŠTITASTIH ŽEZDA-ISKUSTVO Centar za endokrinu hirurgiju, Paunović Ivan, Centar za endokrinu hirurgiju, KCS, Beograd

3.RESEKCIJE JETRE SA MINIMALNIM GUBITKOM KRVI: MIT ILI REALNOST ? Prof. drKaramarkovicAleksandar, MedicinskiFakultetUniveziteta u Beogradu, KlinikazaUrgentnuhirurgiju KCS

4. LAPAROSKOPSKAHIRURGIJA PANKREASA I SLEZINE, Slavko Matić, Đorđe Knežević, Nikola Grubor, Vladimir Milosavljević, Srbislav Knežević, Klinički Centar Srbije, Klinika za Digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Koste Todorovića 6, Beograd

5. HIRURŠKO LEČENJE FUNKCIONALNIH I NEFUNKCIONALNIH NEUROENDOKRINIH TUMORA PANKREASA, Knežević Đ, Dugalić V, Matić S, Bogdanović M, Pavlović I, Jagodić M, Ignjatović I, Knežević S.

6. LAPAROSKOPSKI PRISTUP CISTI SLEZINE – NEPREPOZNATA HIDATIDNA BOLEST , Veselinović M, Knežević S, Gunjić D, Babič T, Bjelović M, Klinika za digestivnu hirurgiju, Klinički centar Srbije, Odeljenje za minimalno invazivnu hirurgiju gornjeg digestivnog trakta (X odeljenje)
7. PRVA GODINA ENDOKRINE HIRURGIJE U KRALjEVU, – dr Milivoje Pavlović, specijalista opšte hirurgije-subspecijalista endokrine hirurgije
8. SMANJENJE UČESTALOSTI INCIZIONE HERNIJE NAKON OPERACIJE ANEURIZME ABDOMINALNE AORTE U PERIODU PRAĆENJA OD GODINU DANA, Ass dr Igor Končar, Lazar Davidović, Iliajs Činara, Klinika za vaskularnu I endovaskularnu hirurgiju, Kliničkog centra Srbije, Beograd
9. REZULTATI HIRURŠKOG LEČENJA AKUTNOG ASCEDENTNOG TROMBOFLEBITISA, Dražen Samardžić, OB “ Studenica” Kraljevo

Home Sastanci Nekategorizovano REDOVNI SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD U KRALJEVU 26. MAJA 2017.
Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.