Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Redovni sastanak Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva u Aranđelovcu 27. aprila 2012.

Program za redovni sastanak Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva u Aranđelovcu 27. aprila 2012.

1. “60 godina hirurgije u Aranđelovcu“ Dr Radosav Švabić, OB Aranđelovac

2. „Konsenzus dokument i vodiči za dijagnostiku i lečenje venskih oboljenja“ Prof dr Živan Maksimović, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS

3. „Aneurizme popitealne arterije“ Dr sci Ilijas Činara, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS

4. „Sinhrone i metahrone metastaze kolorektalnog karcinoma u jetri – hirurško rešavanje“ Prof dr Milićević M, dr Bulajić P, dr Basarić D, dr Galun D, dr Bogdanović A,dr Bidžić N. Klinika za digestivnu hirurgiju KCS

5. „Otvorena hemoroidektomija – za i protiv“ Dr Mladen Janić, OB Pančevo

6. „Resekcije jetre: Tehnike suprahilarne vaskularne kontrole Glisonovog pedikla“ Prof dr Aleksandar Karamarković, Urgentni centar KCS

7. „Proktologija u jednodnevnoj hirurgiji“ Dr Petrović J, Pro dr Krivokapić Z, Doc drMarković V, dr Dimitrijević I.
Klinika za digestivnu hirurgiju KCS

8. „Ambulantna hirurgija kompleksnih ingvinalnih kila – modifikovana Lihtenstein tehnika u lokalnoj anesteziji“
Prof dr Marinko Žuvela, Klinika za digestivnu hirurgiju KCS

Autobus polazi sa Platoa ispred Prve hirurške klinike u 07:30.
Simpozijum je akreditovan sa 11 bodova za predavače a 5 za slušaoce.

Program sastanka u PDF formatu.

Video zapis na YouTube (HirurskaSekcijaSrpskogLekarskogDrustva)

Home Dešavanja Redovni sastanak Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva u Aranđelovcu 27. aprila 2012.
Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.