Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Predavanje dr RobertaRutledge-a u organizaciji Klinike za grudnu hirurgiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine iz Sremske Kamenice i HS SLD

                         Obaveštavamo vas da će se  27. Maja 2016. u organizaciji Klinike za Grudnu hirurgiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine održati predavanje uvaženog gosta dr Roberta Rutledgea iz Centra za laparskopsku hirurgiju gojaznosti, Henderson NY, USA,  na temu „The mini gastric by pass (MGB) hystory, outcomes and perspectives“! Sastanak će biti u prostorijama Klinike ul Put dr Goldmana br 4. Sremska Kamenica. Okupljanje i registracija već u 8,00 sati a program prenosa operacije uživo u 9,00 sati nakon čega sledi predavanje sa počekom u 12,00 sati. Detalje sastanka možete videti na flajeru.75CAA77A-4B51-40C3-A2E1-944FC2690618

Home Sastanci Nekategorizovano Predavanje dr RobertaRutledge-a u organizaciji Klinike za grudnu hirurgiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine iz Sremske Kamenice i HS SLD
Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.