Facebook Twitter Gplus RSS
formats

REDOVNI SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD U POŽAREVCU 27. MAJA 2016.

images                 U Požarevcu 27. maja održaće se redovni sastanak Hirurške sekcije SLD. Okupljanje učesnika je u 10,00 sati a početak sastanak predviđen je za 11,00 sati, u restoranu „Preporod“, Zabela. Vreme predviđeno za prezentaciju: do 10 min. ·Za prezentaciju obezbeđena pojedinačna i paralelna prezentacija u Power Point-u. U holu ispred amfiteatra (hola) prezentacija proizvoda učesnika · Nakon sastanka obezbeđen ručak u restoranu „Preporod“, Zabela. · Radovi su akreditovani u sklopu simpozijuma. Predavači obezbeđuju 11  poena, slušaoci 5 poena. · Dodatne informacije: 012 550 222 lok. 126. Za bliže informacije i mapu kliknite na  link u dnu strane (Simpozijum hirurga Srbije 2016.)!

Teme u okviru stručnog dela sastanka: 

1. Laparaskopska kolorektalna hirurgija. Doc dr Marko Zelić, pročelnik Zavoda za digestivnu hirurgiju KBC Rijeka

2. Endoskopska dijagnostika bolesti probavnog trakta u pripremi za laparoskopsku operaciju. Doc dr Goran Hauser, pročelnik intenzivne nege zavoda za digestivne bolesti KBC Rijeka

3. 25 godina laparoskopske hirurgije u Požarevcu, Prim dr Bojan Radovanović, hirurško odeljenje OB
Požarevac

4. Značaj izbora operativnih procedura u lečenju karcinoma Vaterove papile u T, T1 i T2 stadijumu,  Dr S. Ostojić, , N. Lekic, Z. Radojkovic, V.Djordjevic, N. Zaric, M Kerkez, Klinika za Digestivnu hirurgiju, I hirurška Klinika, KCS, Beograd 

5. Hirurško lečenje GIST (gastrointestinalini stromalni tumor) kardije i jednjaka,  Kertaolah Ibrahimi, Predrag Sabljak, Dejan Veličković, Ognjen Skrobić, Vladimir Šljukić, Predrag Peško, centar za hirurgiju jednjaka Klinika za digestivnu hirurgiju, Prva hirurška klinika KCS

6. Laparoskopija u kolorektalnoj hirugiji naša iskustva, Dr Nenad Davidović, dr Bojan Radovanović, dr Milan
Tadić, dr Momir Nikolić, dr Vojislav Popović, dr Miloš, Stevanović, dr A. Marković, dr N. Veljković – hirurško
odeljenje OB Požarevac

7. Kontinentalna perinealna kolostoma sa ubacivanjem autolognog transplantataglatke musculature – kolon alternative za ilijakalnu kolostomu posle abdominoperinealne resekcije,  Petar B. Petričević, opšta bolnica Jovanović Zrenjanin, privatna specijalna hirurška bolnica Sv. Luka - Petrovaradin

8. Multidisciplinarni pristup lečenju carcinoma dojke, Dr Draško Dačić, dr Nenad Sretenović, dr N. Veljković, dr A. Maković, dr P. Spasić i dr J. Jelčić, 

9. Sindrom dijabetesnog stopala, Prim dr S. Bosić, dr B. Radovanović, dr N. Davidović, dr A. Marković, hirurško odeljenje OB Požarevac

Simpozijum Hirurga Srbije 2016

Home Sastanci Nekategorizovano REDOVNI SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD U POŽAREVCU 27. MAJA 2016.
Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.