Facebook Twitter Gplus RSS
formats

REDOVNI SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD U PIROTU 23. MAJA 2014.

Objavljeno 12. maj 2014., u Sastanci.

U Pirotu, 23. maja,  biće održan redovan sastanak Hirurške Sekcije SLD. Obzirom na aktuelnu situaciju vezanu za elementarnu nepogodu koja je pogodila Srbiju i vanredno stanje a u skladu sa proglašenjem dana žalosti sastanak će imati strogo radni karakter. Simpozijum će biti održan u Banket salonu  GAZELA. Sastanak predsedništva počinje u 10 h u maloj sali. Stručni deo simpozijuma počinje u 11 h u velikoj sali . Vreme predviđeno za prezentaciju do 15 min. Za prezentaciju obezbeđena pojedinačna i paralelna prezentacija u Power Point-u.  Obezbeđen prostor za prezentaciju proizvoda sponzora simpozijuma. Autobus za polaznike iz Beograda, obzirom na izuzetno malo interesovanje otkazan je.  Nakon sastanka radni ručak u velikoj sali Banket salona Gazela. Smeštaj je moguće rezervisati : hotel Sin-Kom, tel.+38110322505, e-mail: www.HOTEL-SINKOM.COM, HOTEL GALI, tel. +38110324324, e-mail: www.HOTELGALI.rs, Hotel StarA, Planinski dom, tel +38110311212. Radovi su akreditovani u sklopu simpozijuma: za predavače 11 bodova, za slušaoce 5 bodova. 

PROGRAM SIMPOZIJUMA

 Pozdravna reč i otvaranje sastanka

  1. Two stage liver resection

Prof. Nikola Vladov, MD, PhD, Dr Med Sciences , Head of the Hepato-Biliary Pancreatic and Transplant  Surgery, Department in Military Medical Academy , Sofia, Bulgaria

  1. Transplantacija jetre – petogodišnje iskustvo

Prof. Dr Zoran Milošević, N. Katanić, B. Rajkov, D. Bjelajac, V. Popović, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Klinika za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu

hirurgiju, KC Vojvodine, Novi Sad

  1. Komplikacije hepatičnih povreda

Prof. Dr Aleksandar Karamarković, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinika za urgentnu hirurgiju, KC Srbije, Beograd

  1. Hirurško lečenje Bazedovljeve bolesti

Doc. Mile Ignjatović, Klinika za opštu hirurgiju, Vojno medicinska akademija, Beograd

  1. Ponovljene resekcije jetre zbog metastaza kolorektalnog karcinoma

Mr sc. Med. Dr Predrag Bulajić, Dr Galun D, Dr Basarić D, Dr Bidžić N, Dr Bogdanović A, Prof. Dr Milićević M. Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet,  Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška klinika,  KC Srbije, Beograd

  1. Retki tumori kolona i rektuma: ukupno preživljavanje

Prof. Dr Goran Stanojević, Nestorović M, Branković B, Mihailović D, Pecić V,Miljković D, Petrović D. Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet,  Klinika za opštu hirurgiju, 

KC Niš

  1. Savremeni pogled na disekciju aksile

Doc. Aleksandar Karanikolić,  Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za opštu hirurgiju,  KC Niš

  1. Komplikacije i konverzije u laparotomiju kod laparoskopske holecistektomije

Dr sc. Med.  Prim. Srđan Denčić, Prof. strukovnih studija, Dr sc. Med Lilić A,

Dr Veličković N, Dr  Ilić S, Dr Ćirić B,  Dr Velkov S, Dr Djordjević N, Dr Todorović Ž, Dr Djordjević V. Služba opšte hirurgije, Opšta bolnica Pirot, Nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

Diskusija -  po završetku svih izlaganja

Home Sastanci REDOVNI SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD U PIROTU 23. MAJA 2014.
Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.