Facebook Twitter Gplus RSS
formats

STREMLJENJA I NOVINE U MEDICINI” – MINI SIMPOZIJUM KRVARENJE IZ GORNJIH PARTIJA DIGESTIVNOG TRAKTA – SAVREMENI DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP

Objavljeno 3. decembar 2012., u Dešavanja.

                                                                                             

Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu,

Klinički Centar Srbije

STREMLJENJA I NOVINE U MEDICINI” – MINI SIMPOZIJUM
KRVARENJE IZ GORNJIH PARTIJA DIGESTIVNOG TRAKTA – SAVREMENI DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP

Organizator: Prof. dr Željko Laušev

Sreda, 5. decembar 2012. godine u 9h, Svečana sala Dekanata Medicinskog fakulteta

Predsedništvo: Ž. Laušević, T. Ranđelović, M. Šurbatović

Teme:

09.00 ENDOSKOPSKA DIJAGNOSTIKA I HEMOSTAZA KRVARENJA IZ GORNJIH PARTIJA DIGESTIVNOG TRAKTA S. Đuranović

09.20 HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJA – REALNA ILI PRECENJENA ULOGA U KRVARENJU IZ GORNJIH DELOVA GIT-A – 30 GODINA POSLE I. Jovanović
09.40 NEŽELJENA DEJSTVA NSAIL I ASA NA DIGESTIVNI SISTEM I JETRU M. Krstić
10.00 INHIBITORI PROTONSKE PUMPE U TERAPIJI KRVARENJA IZ GORNJIH PARTIJA DIGESTIVNOG TRAKTA M. Bjelović
10.20 Pauza
Predsedništvo: M. Mitrović, M. Krstić, M. Bjelović
10.50 PERSPEKTIVE HIRURŠKOG LEČENJA NEVARIKSNE HEMORAGIJE IZ GORNJIH PARTIJA DIGESTIVNOG TRAKTA T. Ranđelović
11.10 FAKTORI RIZIKA RECIDIVNOG KRVARENJA I NJIHOV HIRURŠKI ZNAČAJ  Ž. Laušević, T, Ranđelović, M. Krstić, M. Šurbatović, M. Bjelović, D. Mašulović, S. Đuranović
11.30 INTENZIVNA TERAPIJA KRVARENJA IZ DIGESTIVNOG TRAKTA M. Šurbatović
11.50 MESTO INTERVENTNE RADIOLOGIJE U TRETMANU KRVARENJA IZ GORNJIH PARTIJA DIGESTIVNOG TRAKTA D. Mašulović, D. Sagić, A. Filipović, Ž. Laušević


Skup je akreditovan od strane ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE, sa 7 bodova za predavače i 4 boda za polaznike kursa.

Home Dešavanja STREMLJENJA I NOVINE U MEDICINI” – MINI SIMPOZIJUM KRVARENJE IZ GORNJIH PARTIJA DIGESTIVNOG TRAKTA – SAVREMENI DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP
Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.