Facebook Twitter Gplus RSS
formats

12. SIMPOZIJUM HIRURGA REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM 28.JUNA U FOČI

28.Juna 2019.godine održaće se 12. Simpozijum hirurga Republike Srbije i Republike Srpske sa međunarodnim ućešćem. Sastanak  se tradicionalno održava u Foči, Republika Srpska. Okupljanje učesnika je dan ranije, 27.Juna od 15,00 a svečana večera je u 20, sati. Sutradan u 10,00 sati održaće se Simpozijum! Poslednjeg dana planiran je socijlani program koji  podrazumeva rafting rekom Tarom! Kontakt: 38765-803-735, 38765-931-593, 38765-614-066,38765-605-658, e-mail: bolnica@bolnicafoca.com, rmaricr@yahoo.com, nenad.lalovic@gmail.com. Kliknite za flajer ovde Brosura hirurzi komplet 2019 B. Stručni program sastanka:

1. Mucinozni tumori apendiksa i pseudomiksomperitoneuma. Dr Emir Pinjo, Oslo, Norveška

2. Laparscopic repair of giant paraesophageal hernias.Prof dr Valeriu Surlin, Daniel Preda, Rumunija, County Clinical emergency Hospital of Craiova,University of medicine and pharmacy of Craiova

3. Laparaskopska resekcija karcinoma želuca,Prof dr Miloš Bjelović, Klinički centar Beograd, Centar za jednjak.

4. Laparaskopska kolorektalna resekcija – kako razviti naprednu laparaskopsku tehniku u zemljama u razvoju? Pro dr Samir Delibegović, Klinički centra Tuzla, Bosna i Hercegovina

5. Desna hemikolektomija – limiti i radikalnost u svetlu vaskularnih varijacija, S. Kmezić, L. Aleksić, A. Sekulić, V. Marković, Z.Krivokapić, Inst. za digestivne bolesti – Prva hirurška Klinika, KCS

6. THD u tretmanu hemoroidalne bolesti, Prof dr Goran Stanojević, Klinički Cenatr Niš

7. Komplikacije pilorus prezervirajuće duodenopankreatektomije. Prof dr Dejan Ivanov,KC Vojvodine, Klinika za opštu, abdominalnu i endokrinu hirurgiju

8. Nipple sparing mastektomija sa primarnom implant rekonstrukcijom dvije decenije iskustva Instituta za onkologiju Vojvodine Prof dr Zoran Radovanović, Klinički Centar Vojvodine, Institut za Onkologiju Sremska Kamenica, Novi Sad

9. Sekundarna rekonstrukcija dojke, Prof dr Siniša Kojić, Medicinski Fakultet Foča, Bosna i Herzegovina

10. Razvoj i perspektiva grudne hirurgije u Univerzitetskoj bolnici Foča. Ass dr Velibor Simetić i sar. Univerzitetska bolnica Foča, Centar za hirurgiju.

Home Sastanci Nekategorizovano 12. SIMPOZIJUM HIRURGA REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM 28.JUNA U FOČI
Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.