Facebook Twitter Gplus RSS
formats

POZIV NA SASTANAK PREDSEDNIŠTVA HS SLD 21. DECEMBRA 2018.U 10,00 SATI U HOTELU CROWN PLAZA U BEOGRADU

Poštovani Kolega/ce

Ovim vas obaveštavamo i pozivamo da obavezno prisustvujete godišnjem sastnaku Predsedništva HS SLDa koji će se održati 21.12.2018. u 10,00 sati u Hotelu Crown Paza u Beogradu (pre redovnog simpozijuma HS).

Dnevni red sastanka Predsedništva Hirurške sekcije SLD  za 21.12.2018.

1.      Izveštaj o radu HS SLDa za 2018.god.

2.      Finansijski izveštaj HS SLD za 2018. God.

3.      Godišnji plan sastanaka za 2019. Godinu

4.      Informacija o dopunama i izmenama statuta SLDa

5.      Izbori u HS SLDa (Maj 2019.god)

-pisani predlozi za kandidate (Predsednik, Potpredsednik HS)

-ažuriranje članova Predsedništva HS SLDa

6.      Izbor počasnog predsednika HS SLDa i predlog za nagradu za životno delo

7.      Razno

-  Predlog i usvajanje  loga Hirurške sekcije SLDa

-  Ugovor o preuzimanju obaveza vezanih za organizaciju sastanka HS SLD od strane domaćina

-  69.godina istorijata HS SLDa  informacija

-  podaci za preminule članove HS u 2018.godini

 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti, predlažemo da na Vašem kolegijumu hirurga odredite zamenika.
U prilogu Vam dostavljamo verifikacioni list (klinkom na link), koji ćete predati pre početka sednice.  Верификациони лист за саст.Предс. ХС СЛД 21.12.2018.

 

S poštovanjem i kolegijalnim pozdravom,

Gen. Sekretar Hirurške sekcije       Prim Dr sc. med. Ilijas Činara

Predsednik Hirurške sekcije SLD-a  Prof. dr Nebojša Stanković

Home Sastanci Nekategorizovano POZIV NA SASTANAK PREDSEDNIŠTVA HS SLD 21. DECEMBRA 2018.U 10,00 SATI U HOTELU CROWN PLAZA U BEOGRADU
Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.