Facebook Twitter Gplus RSS
formats

XIII INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM HIRURGA SRBIJE I RUMUNIJE U VALČEI, RUMUNIJA, 8-10. NOVEMBRA 2018.

10129562

o8 – 10. Novembra 2018. godine održaće se 13. Internacionalni simpozjum hirurga Srbije i Rumunije. Mesto okupljanja, održavanje sastanka i smeštaj učesnika biće u Hotelu „ GRAND HOTEL SOFIANU “u Ramnicu Valčea,Rumunija. Okupljanje gostiju i registracija učesnika je u Četvrtak, 08. Novembra popodne od 15,00 sati. Uveče u 19,00 sati  sastanak će biti otvoren uz svečani koktel u holu pomenutog hotela. U petak će se održati stručni deo sa bogatim naučnim sadržajem. Planirane su četri sesije u toku dana sa pauzom za ručak. Na ručak ce se ići autobusom uz povratak popodne radi završne sesije! Večera se planira u 19 sati! U subotu u prepodnevnim časovima planira se povratak. Sastanak je akreditovan kao internacionalni simpozijum! Vreme prezentacije iznosi 10 min po učesniku! Dimenzije postera su 100 x 110mm. Vreme polaska autobusa je u Četvrtak 08.11.2018. je u 07,00 sati sa parkinga iza Prve Hirurške Klinike! Molimo učesnike da budu tačni u vezi temina polaska! Adresa Hotela: ŞTIRBEI VODĂ, RÂMNICU VÂLCEA, ROMÂNIA,   +40 350 431-697

Za naučni program klikni na   Program CRS 2018
Home Sastanci Nekategorizovano XIII INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM HIRURGA SRBIJE I RUMUNIJE U VALČEI, RUMUNIJA, 8-10. NOVEMBRA 2018.
Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.