Facebook Twitter Gplus RSS
formats

OBAVEŠTENJE O PREDSTOJEĆEM SASTANKU HS SLD U KRAGUJEVCU, 28.SEPTEMBRA 2018.

Redovni sastnak Hirurške sekcije SLD održaće se 28.Septembra 2018.godine u Kragujevcu u organizaciji Klinike za opšti i grudnu hirugiju KC Kragujevac, podržnice SLD Kragujevac, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i HS SLD. Sastanak je organizovan u prostorijama hotela „Kragujevac“. Stručnom delu sastanka prethodiće sasatnak Predsedništva HS SLD. Okupljanje učesnika već od 09,00, sastanak Predsedništva u 10,00 sati a stručni deo počinje u 11,00 sati. sastanak je akreditovan u predavačima nosi 9 a slušaocima 4 boda. Vreme izlaganja ograničeno je na 15 minuta.  Usled malog interesovanja neće biti organizovanog prevoza. Podaci o rezervaciji smeštaja biće naknadno saopšteni. Stručne teme sastanka:

1. ULOGA PELVIČNE EGZENTEREZE U TRETMANU PRIMARNIH LOKALNO UZNAPREDOVALIH I RECIDIVNIH KARCINOMA MALE KARLICE
Stojan Latinčić, Maja Pavlov, Miljan Ćeranić, Predrag Kovačević, Jovica Vasiljević, Dragutin Kecmanović, Klinika za digestivnu hirurgiju, Prva hirurška klinika, Klinički centar Srbije, Beograd

2. PETOGODIŠNjE ISKUSTVO U LEČENjU TUMORA DEBELOG CREVA LAPRASKOPSKOM TEHNIKOM
Prof dr Dragan Radovanović, Klinika za hirugiju KBC „ dr Dragiša Mišović“ Dedinje

3. GORNjA TRANSVERZALNA HEPATEKTOMIJA
P.Bulajić, Klinika za digestivnu hirugiju, KCS, Beograd

4. HIRURŠKA STRATEGIJA LEČENjA NEUROENDOKRINIH TUMORA PANKREASA (PNET)
-ISKUSTVA KLINIKE ZA DIGESTIVNU HIRURGIJU (PRVA HIRURŠKA) KCS
Ass.dr Đ. Knežević, Ass. dr I. Ignjatović, Dr I. Pavlović, Dr M.Bogdanović, Prof. dr S.Knežević, Klinika za digestivnu hirugiju, Prva hirurška Klinika,KCS, Beograd

5.OKULTNI MIKROKARCINOM: PREDIKTORI AGRESIVNOG BIOLOŠKOG PONAŠANjA KOD MIKROKARCINOMA ŠTITASTE ŽLEZDE
dr Slobodan Jakovljević, KC Kragujevac, Klinika za opštu i grudnu hirurgiju

6. PRIMENA PREOPERATIVNOG PROGRESIVNOG PNEUMOPERITONEUMA (GONI MORENO PROTOKOL ) U LEČENjU VEOMA VELIKIH VENTRALNIH INCIZIONALNIH HERNIJA I EVENTRACIJA
V. Cijan*, P. Bojović , M.Šćepanović, M. Genčić, A. Durković , B. Jovičić, A. Karamarković, Klinika za hirurgiju »Nikola Spasić« KBC »Zvezdara« , Beograd

7. ULOGA VIDEO – ASISTIRANE TORAKALNE HIRURGIJE ( VATS ) U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI OBOLjENjA GRUDNOG KARCINOMA
Prof dr Slobodan Milosavljević, KC Kragujevac, Klinika za opštu i grudnu hirurgiju

8. SAVREMENI PRISTUP HIRURŠKOG LEČENjA KARCINOMA DOJKE – NAŠA ISKUSTVA
Prof dr Srđan Ninković , KC Kragujevac, Klinika za opštu i grudnu hirugiju

Više pojedinosti na flajeru klikom na sajt .   (prva strana ХС 2018 i  durga strana  HS druga str  2018)

Home Sastanci Nekategorizovano OBAVEŠTENJE O PREDSTOJEĆEM SASTANKU HS SLD U KRAGUJEVCU, 28.SEPTEMBRA 2018.
Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.