Facebook Twitter Gplus RSS
formats

REDOVNI SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD U NIŠU, 30.03.2018.

30.Marta 2018. godine održaće se redovni sastanak Hirurške sekcije SLD na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Nišu. Okupljanje učesnika počinje u 9,00, sastanak Predsedništva HS počinje u 10,00 i stručni deo u 11,00 sati! Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog Saveta Srbije kao domaći simpozijum i nosi 9 bodova za predavače i 4 za učesnike. Za sve učesnike po završenom stručnom delu predviđen je ručak!  Klinkom na link vidi flajer HS Nis mart 2018 1 (1)Hirurska sekcija program (1)!Teme stručnog dela sastanka:

1.Coloretal cancer with peritoneal carcinomatosis, Oleg Sushkov, State Research, Center of Coloproctology, Moscow Russia 

2. Dileme u lečenju karcinoma kolona i rektuma sa metastazama, Krivokapić Z, Marković V, Antić S, Barišić G, Popović  , Dimitrijević I, Petrović J, Sekulić A, Miladinov M. III Odeljenje Prve Hirurške Klinike KC Srbije 

3. Elective surgery for diverticular disease. Prophylatic or curative? Alex Moskalev, State Research Center of Coloproctology, Moscow Russia 

4. Neoadjuvantna terapija karcinoma rektuma-put ka prezervaciji organa, Stanojević G, Nestorović M, Branković B, Pecić V, Petrović D, Mihajlović D, Miljković D. Odeljenje za kolorektalnu hirurgiju, Klinika za digestivu hirurgiju, KC Niš

 5. Gornja transversalna hepatektomija, P.Bulajić, Klinika za digestivnu hirugiju, KCS, Beograd

6. Perforacije karcinoma želuca - strategija hirurškog lečenja, Ignjatović N, Stanojević G, Stojanović M, Bogićević A, Đorđević I, ešić I, Milojković B, Đorđević M.  Odeljenje za hirurgiju gornjeg gastrointestinalnog trakta , Klinika za digestivu hirurgiju, KC Niš 

7. Primena lokalnih hemostatika u hirurgiji štitaste žlezde. Karanikolić A, Đorđević N, Đorđević L, Bojić T, Buđevac D, Đorđević M. Klinika za endokrinu hirurgiju i hirurgiju dojke, KC Niš  

8. Procena rizika i mogućnosti profilakse venskog tromboembolizma kod hirurških pacijenata Jovanović M, Đorđević P,  Damnjanović Z, Smiljković I, Živković V, Grozdanović D, Stepanović N. Klinika za vaskularnu hirurgiju, KC Niš 

9. Racionalna primena antibiotoika u vaskularnoj hirugiji, Činara I, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS, Beograd

DISKUSIJA

 

Home Sastanci Nekategorizovano REDOVNI SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD U NIŠU, 30.03.2018.
Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.