Facebook Twitter Gplus RSS
formats

IN MEMORIAM

djuknic

PROF DR MIHAILO  ĐUKNIĆ, General – major JNA,

U subotu, 30. decembra 2017 godine završen je jedan bogato sadržajan život. Prestalo je da kuca jedno veliko srce supruga, roditelja i dede, uglednog profesora hirurgije i učitelja brojnih generacija hirurga, načelnika hirurgije i VMA, generala JNA, gospodina i velikog čoveka. Umro je profesor Đuknić, kako ga mnoge generacije hirurga u Srbiji i na prostorima bivše Jugoslavije poznaju.

Prof dr Mihailo Đuknić, general-major JNA rodio se 14. januara 1927 godine u Beogradu. Potiče iz velike porodice Đuknića iz Belanovice, mesta gde je u svojoj vikend kući često provodio penzionerske dane, u krugu brojne porodice i prijatelja. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu, a zatim i Medicinski fakultet Beogradskog univerziteta 1951 godine sa prosečnom ocenom 9,2.

Po završetku lekarskog staža i Sanitetske oficirske škole postavljen je za načelnika saniteta Gardijskog puka u Sarajevu. Tokom Arapsko- izraelskog rata proveo je 6 meseci na Sinaju, u sastavu mirovnog kontigenta UN, kao načelnik Sanitetskog odreda JNA.

Specijalizaciju iz Opšte hirurgije završio je sa odličnim uspehom 1962 godine kod Akademika Isidora Pape, koga će kasnije i naslediti na funkciji načelnika čuvene Klinike za hirurške bolesti VMA. Doktorski rad pod nazivom “Udružena hemijska povreda”odbranio je 1977 godine u VMA. Bio je na usavršavanju u poznatim svetskim klinikama u Sjedinjenim Američkim Državama, Rusiji, Francuskoj, Engleskoj i Čehoslovačkoj.

U zvanje Asistenta za predmet Hirurgija izabran je 1963 godine, u zvanje Docenta – 1965 godine i u zvanje redovnog profesora 1969 godine.

Posle položenog specijalističkog ispita, radni vek provodi u Klinici za hirurške bolesti VMA. Po povratku iz Londona, 1965 godine, prvi je u našoj zemlji uradio operaciju stenoze karotidne arterije, a među prvima je operisao aneurizmu abdominalne aotre. Posle edukacije u čuvenoj američkoj bolnici “Valter Reed Army Medical Center” u Vašingtinu, značajno je doprineo unapređenju vaskularne hirurgije i u zbrinjavanu povreda krvnih sudova. Posle usavršavanja u Klinici za ratnu hirurgiju VMA “imeni Kirov-a” u Lenjingradu, vojnu i ratnu hirurgiju JNA je obogatio za tada najnovija saznanja i iskustva u ratno-hirurškoj doktrini i zbrinjavanju ratne rane nastale dejstvom projektila velike početne brzine, kao i zbrinjavanju udruženih povreda.

Načelnik Klinike za hirurške bolesti VMA i glavni hirurg JNA bio je od 1981-1993 godine. U čin general-majora unapređen je 1987 godine, a 1989 godine je postavljen za načelnika VMA. Funkciju je obavljao do 1992.  godine.

Autor je u više od 200 naučnih i stručnih članaka iz opšte, vaskularne i ratne hirurgije, koautor je u nekoliko knjiga i monografija, među kojima se izdvajaju Ratna hirurgija  i Flebologija, i bio je saradnik u Medicinskoj enciklopediji. Učestvovao je na brojnim hirurškim kongresima u zemlji i inostranstvu. Kao gostujući professor držao je predavanja  u SAD, Engleskoj i Francuskoj. Godine 1988 izabran je za počasnog doktora medicinskih nauka u već pomenutoj VMA imeni Kirov-a u Lenjingradu. Bio je Urednik Vojnosanitetskog  pregleda od 1963 -1993 godine.

Bio je član SLD-a i njegove Hirurške sekcije. U više navrata je bio biran u Upravni odbor ove sekcije i njen predsednik u jednogodišnjem mandatu 1980/81 godine. Bio je član Udruženja hirurga Jugoslavije i član Predsedništva istog udruženja, član Međunarodnog udruženja digestivnih hirurga i Međunarodnog udruženja za kardiovaskularnu hirurgiju. Za redovnog člana Akademije medicinskih nauka SLD-a izabran je 1979 godine.

Dobitnik je Povelje i drugih priznanja SLD-a, a 2016 godine dodeljena mu je Nagrada za životno delo SLD-a. Kao četvrti hirurg na svetu I jedini sa ovih prostora, 1988 godine dobio je prestižnu američku nagradu za ratnu hirurgiju “De Bakey”. Nosilac je najviše vojne nagrade u JNA – “22 decembar” i više ordena za vojne zasluge.

Posle penzionisanja 1994. godine, bio je potpredsednik Jugoslovenskog crvenog krsta i Crvenog krsta Srbije.

Do pre nekoliko meseci i pored poznih godina, od kada ga je bolest sprečila, prisustvovao je skoro svim sastancima Hirurške sekcije u raznim hirurškim centrima u Srbiji. Svojim prisustvom, diskusijama, predlozima, kritikama, ali i pohvalama, svojim stilom u komunikaciji, uticao je na rad i razvoj HS i postavio model koji če slediti generacije hirurga.

Neka je večna slava i hvala profesoru Mihailu Đukniću,  jer je doprinosio  razvoju i ugledu hirurgije u  Srbiji  i dobrim zadužio VMA, hirurgiju u Srbiji i sve nas.

 

 

                                                                                                    Prof dr Nebojša Stanković

Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.