Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Redovni sastanak Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva u Nišu 30. marta 2012.

Program sastanka Hirurške sekcije SLD u Nišu 30. Marta 2012.

Okupljanje u 9,00 sati ispred Veliki Amfiteatar Aneksa Medicinskog Fakulteta u Nišu.

Sastanak Upravnog odbora u 10,00 sati.
Otvaranje sastanka i pozdravne reči u 10,30 sati.
Koktel u Velikoj Sali Medicinskog Fakulteta u Nišu.

Stručni program:

1. „Terapijski pristup krvarenjima iz donjih partija gastrointestinalnog trakta“
Uwe Widmeier, Rot Kruez-Klinikum Munchen

2. „Organizacija transplantacione službe na Kipru“
Vassillis Georgiou Hadjianastassiou, Transplant Unit at General Hospital Nicosia

3. „Abdominalni kompartment“
Zoran Rančić, Klinik fur Herz- und Gefasschirurgie Universitats Spital Zurich

4. „Urgentna hirurška stanja kod mirnodopskih povreda abdomena“
HB. Marjanović, M. Lazić, S. Mihailović, S. Marinković, M. Dimitrijević

5. „Hiperlipidemijski pancreatitis“
M. Radojković, M. Stojanović, A. Bogičević, A. Zlatić, Lj. Jeremić

6. „Hirurško lečenje diferentovanih karcionoma štitaste žlezde“
A. Karanikolić, N. Đorđević, L. Đorđević, D. Buđevac, T. Bojić

7. „Nekrotizirajući fasciitis perianalne i perinealne regije – strategije hirurškog lečenja“ V. Pecić, G. Stanojević, D. Miljković, D. Mihajlović, B. Branković, M. Nestorović, D. Petrović

Video zapis na YouTube (HirurskaSekcijaSrpskogLekarskogDrustva)

Home Dešavanja Redovni sastanak Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva u Nišu 30. marta 2012.
Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.