Facebook Twitter Gplus RSS
formats

VAŽNO OBAVEŠTENJE O PREDSTOJEĆEM SIMOZIJUMU „DOMIS“ 27.APRILA 2018.

DOBRODOŠLI NA DOMIS SIMPOZIJUM 2018: OD GERB-a DO ADENOKARCINOMA
Datum: 27. April 2018
Mesto: Hotel Hyatt Regency, Beograd
Sajtwww.domis.co.rs

Drage kolege i prijatelji,
Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) ima visoku prevalencu. U poslednje dve decenije, u porastu je učestalost simtoma, ali i komplikacija  GERB-a. To se primarno odnosi na Barrett-ov jednjak i adenokarcinom distalnog jednjaka i kardije. Postoje nedvosmisleni dokazi o povezanosti refluksa, gojaznosti i adenokarcinoma distalnog jednjaka i kardije.
Cilj ovog Simpozijuma je da se sažeto iznesu savremeni stavovi vezani za dijagnostiku, praćenje i terapiju GERB, Barrett-ovog jednjaka i adenokarcinoma distalnog jednjaka i kardije.
Pridružite nam se 27. Aprila 2018 godine u Beogradu, gde će 7 eminentnih stručnjaka izlaganjima pokriti široki spektar GERB i komplikacija GERB. Razmenite iskustva, informacije i ideje sa kolegama. Saznajte savremene stavove I protokole, što će Vam omogućiti da pacijentima pružite najbolji mogući tretman.
Molimo Vas da se svoje prisustvo na Simpozijumu prijavite i registrujete se preko sajtawww.domis.co.rs
Za učešće na Simpozijumu NIJE predviđena kotizacija, a prijava Simpozijuma prosleđena je Zdravstvenom savetu Republike Srbije kako bi bio akreditovan za lekare, farmaceute i medicinske tehničare za 2018 godinu. Detalje saznajte klikom na link!domis_2018
Radujemo se druženju u Aprilu.
Srdačno,
Miloš Bjelović

 

formats

REDOVNI SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD U NIŠU, 30.03.2018.

30.Marta 2018. godine održaće se redovni sastanak Hirurške sekcije SLD na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Nišu. Okupljanje učesnika počinje u 9,00, sastanak Predsedništva HS počinje u 10,00 i stručni deo u 11,00 sati! Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog Saveta Srbije kao domaći simpozijum i nosi 9 bodova za predavače i 4 za učesnike. Za sve učesnike po završenom stručnom delu predviđen je ručak!  Klinkom na link vidi flajer HS Nis mart 2018 1 (1)Hirurska sekcija program (1)!Teme stručnog dela sastanka:

1.Coloretal cancer with peritoneal carcinomatosis, Oleg Sushkov, State Research, Center of Coloproctology, Moscow Russia 

2. Dileme u lečenju karcinoma kolona i rektuma sa metastazama, Krivokapić Z, Marković V, Antić S, Barišić G, Popović  , Dimitrijević I, Petrović J, Sekulić A, Miladinov M. III Odeljenje Prve Hirurške Klinike KC Srbije 

3. Elective surgery for diverticular disease. Prophylatic or curative? Alex Moskalev, State Research Center of Coloproctology, Moscow Russia 

4. Neoadjuvantna terapija karcinoma rektuma-put ka prezervaciji organa, Stanojević G, Nestorović M, Branković B, Pecić V, Petrović D, Mihajlović D, Miljković D. Odeljenje za kolorektalnu hirurgiju, Klinika za digestivu hirurgiju, KC Niš

 5. Gornja transversalna hepatektomija, P.Bulajić, Klinika za digestivnu hirugiju, KCS, Beograd

6. Perforacije karcinoma želuca - strategija hirurškog lečenja, Ignjatović N, Stanojević G, Stojanović M, Bogićević A, Đorđević I, ešić I, Milojković B, Đorđević M.  Odeljenje za hirurgiju gornjeg gastrointestinalnog trakta , Klinika za digestivu hirurgiju, KC Niš 

7. Primena lokalnih hemostatika u hirurgiji štitaste žlezde. Karanikolić A, Đorđević N, Đorđević L, Bojić T, Buđevac D, Đorđević M. Klinika za endokrinu hirurgiju i hirurgiju dojke, KC Niš  

8. Procena rizika i mogućnosti profilakse venskog tromboembolizma kod hirurških pacijenata Jovanović M, Đorđević P,  Damnjanović Z, Smiljković I, Živković V, Grozdanović D, Stepanović N. Klinika za vaskularnu hirurgiju, KC Niš 

9. Racionalna primena antibiotoika u vaskularnoj hirugiji, Činara I, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS, Beograd

DISKUSIJA

 

formats

SASTANAK PREDSEDNIŠTVA HIRURŠKE SEKCIJE SLD 30. MARTA 2018. u NIŠU

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da će se sednica Predsedništva Hirurške cekcije SLD –a održati u Nišu 30. 03. 2018. godine u 10,00 časova, pre početka stručnog sastanka. Sastanak će se održati na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Nišu i prethodiće redovnom sastanku HS SLD, koji organizuju hirurzi iz  KBC Niš.
Ovim, tradicionalno, prolećnim sastankom u Nišu uspešno započinjemo novu kalendarsku godinu kontinuiranog rada HS SLD-a. Zahvaljujem Vam na dosadašnjoj saradnji i želim da ubuduće ona bude aktivnija i mnogo češće inicirana od Vas prema nama, po svim pitanjima vezanim za organizaciju i bolje funkcionisanje HS.
I ovom prilikom Vas molimo da nam dostavite sledeće neophodne podatke, u cilju ažuriranja naše baze podataka i pripreme godišnjeg izveštaja o radu HS:
- aktuelni adresar svih hirurga, specijalizanata hirurgije i živih penzionisanih hirurga iz Vašeg centra (E-mail, adresa stanovanja, kontakt telefon),
- eventualne personalne promene u Vašem sastavu ( direktor/načelnik, član Predsedništva HS),
- aktuelne informacije za koje želite da budu objavnjene na Sajtu HS.
Takođe, biće nam dragocen svaki Vaš komentar, kritika rada, predlozi i drugo, sve u cilju bolje organizacije i stručnog rada.
Tražene podatke nam dostavite na mail sekcije: hsekcija@gmail.com , najkasnije do 25.03. 2018. godine.
Više informacija o radu, planovima HS i aktuelnim članovima Predsedništva HS, možete naći na sajtu www.hirurskasekcija.org.rs.

Na dnevnom redu sastanka biće plan godišnjeg rada, aktuelne teme (prelozi za za godišnje nagrade, skupljanje potpisa za izmenu zakona o vraćanju nacionalizovane imovine SLDa i dr.) kao i ostale teme.


Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti, predlažemo da na Vašem kolegijumu hirurga odredite zamenika.
U prilogu Vam dostavljamo verifikacioni list (klinkom na link), koji ćete predati pre početka sednice.  Верификациони лист за саст.Предс. ХС СЛД 30.09.2016.

S poštovanjem i kolegijalnim pozdravom,

Gen. Sekretar Hirurške sekcije           Prim Dr sc. med. Ilijas Činara

Predsednik Hirurške sekcije SLD-a  Prof. dr Nebojša Stanković

formats

Obaveštenje o pristupnom predavanju Prof. Masakazu YAMAMOTO MD, PhD, FACS na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 22.Marta 2019.

Imamo Veliko zadovoljstvo i čast da Vas ovom prilikom ispred Katedre za Poslediplomsku nastavu iz Hirurgije Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, pozovemo na Inauguraciono  predavanje eminentnog Svetskog stručnjaka iz oblasti HPB Hirurgije, povodom sticanja titule Visiting Professora na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, a kojaće se održati u Svečanoj Sali Dekanata Medicinskog Fakulteta, dana 22. Marta 2018., sa početkom u 12.00h.

Pristupno predavanje za sticanje zvanja Visiting Professor Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, održaće:

I11

Prof. Masakazu YAMAMOTO MD, PhD, FACS

Professor & Chairman, Department of Surgery, Institute of Gastroenterology, Tokyo Women’s Medical University,

Chairman, Institute of Gastroenterology, Tokyo Women’s Medical University, Vice Director, Tokyo Women’s Medical University Hospital, JAPAN

President, JSHBPS – Japanese Society of the Hepato-Biliary Pancreatic Surgery

Detalji na klinkom na link Prof_Karamarkovic_hir_sekcija_Yamamoto_2018

formats

IN MEMORIAM

djuknic

PROF DR MIHAILO  ĐUKNIĆ, General – major JNA,

U subotu, 30. decembra 2017 godine završen je jedan bogato sadržajan život. Prestalo je da kuca jedno veliko srce supruga, roditelja i dede, uglednog profesora hirurgije i učitelja brojnih generacija hirurga, načelnika hirurgije i VMA, generala JNA, gospodina i velikog čoveka. Umro je profesor Đuknić, kako ga mnoge generacije hirurga u Srbiji i na prostorima bivše Jugoslavije poznaju.

Prof dr Mihailo Đuknić, general-major JNA rodio se 14. januara 1927 godine u Beogradu. Potiče iz velike porodice Đuknića iz Belanovice, mesta gde je u svojoj vikend kući često provodio penzionerske dane, u krugu brojne porodice i prijatelja. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu, a zatim i Medicinski fakultet Beogradskog univerziteta 1951 godine sa prosečnom ocenom 9,2.

Po završetku lekarskog staža i Sanitetske oficirske škole postavljen je za načelnika saniteta Gardijskog puka u Sarajevu. Tokom Arapsko- izraelskog rata proveo je 6 meseci na Sinaju, u sastavu mirovnog kontigenta UN, kao načelnik Sanitetskog odreda JNA.

Specijalizaciju iz Opšte hirurgije završio je sa odličnim uspehom 1962 godine kod Akademika Isidora Pape, koga će kasnije i naslediti na funkciji načelnika čuvene Klinike za hirurške bolesti VMA. Doktorski rad pod nazivom “Udružena hemijska povreda”odbranio je 1977 godine u VMA. Bio je na usavršavanju u poznatim svetskim klinikama u Sjedinjenim Američkim Državama, Rusiji, Francuskoj, Engleskoj i Čehoslovačkoj.

U zvanje Asistenta za predmet Hirurgija izabran je 1963 godine, u zvanje Docenta – 1965 godine i u zvanje redovnog profesora 1969 godine.

Posle položenog specijalističkog ispita, radni vek provodi u Klinici za hirurške bolesti VMA. Po povratku iz Londona, 1965 godine, prvi je u našoj zemlji uradio operaciju stenoze karotidne arterije, a među prvima je operisao aneurizmu abdominalne aotre. Posle edukacije u čuvenoj američkoj bolnici “Valter Reed Army Medical Center” u Vašingtinu, značajno je doprineo unapređenju vaskularne hirurgije i u zbrinjavanu povreda krvnih sudova. Posle usavršavanja u Klinici za ratnu hirurgiju VMA “imeni Kirov-a” u Lenjingradu, vojnu i ratnu hirurgiju JNA je obogatio za tada najnovija saznanja i iskustva u ratno-hirurškoj doktrini i zbrinjavanju ratne rane nastale dejstvom projektila velike početne brzine, kao i zbrinjavanju udruženih povreda.

Načelnik Klinike za hirurške bolesti VMA i glavni hirurg JNA bio je od 1981-1993 godine. U čin general-majora unapređen je 1987 godine, a 1989 godine je postavljen za načelnika VMA. Funkciju je obavljao do 1992.  godine.

Autor je u više od 200 naučnih i stručnih članaka iz opšte, vaskularne i ratne hirurgije, koautor je u nekoliko knjiga i monografija, među kojima se izdvajaju Ratna hirurgija  i Flebologija, i bio je saradnik u Medicinskoj enciklopediji. Učestvovao je na brojnim hirurškim kongresima u zemlji i inostranstvu. Kao gostujući professor držao je predavanja  u SAD, Engleskoj i Francuskoj. Godine 1988 izabran je za počasnog doktora medicinskih nauka u već pomenutoj VMA imeni Kirov-a u Lenjingradu. Bio je Urednik Vojnosanitetskog  pregleda od 1963 -1993 godine.

Bio je član SLD-a i njegove Hirurške sekcije. U više navrata je bio biran u Upravni odbor ove sekcije i njen predsednik u jednogodišnjem mandatu 1980/81 godine. Bio je član Udruženja hirurga Jugoslavije i član Predsedništva istog udruženja, član Međunarodnog udruženja digestivnih hirurga i Međunarodnog udruženja za kardiovaskularnu hirurgiju. Za redovnog člana Akademije medicinskih nauka SLD-a izabran je 1979 godine.

Dobitnik je Povelje i drugih priznanja SLD-a, a 2016 godine dodeljena mu je Nagrada za životno delo SLD-a. Kao četvrti hirurg na svetu I jedini sa ovih prostora, 1988 godine dobio je prestižnu američku nagradu za ratnu hirurgiju “De Bakey”. Nosilac je najviše vojne nagrade u JNA – “22 decembar” i više ordena za vojne zasluge.

Posle penzionisanja 1994. godine, bio je potpredsednik Jugoslovenskog crvenog krsta i Crvenog krsta Srbije.

Do pre nekoliko meseci i pored poznih godina, od kada ga je bolest sprečila, prisustvovao je skoro svim sastancima Hirurške sekcije u raznim hirurškim centrima u Srbiji. Svojim prisustvom, diskusijama, predlozima, kritikama, ali i pohvalama, svojim stilom u komunikaciji, uticao je na rad i razvoj HS i postavio model koji če slediti generacije hirurga.

Neka je večna slava i hvala profesoru Mihailu Đukniću,  jer je doprinosio  razvoju i ugledu hirurgije u  Srbiji  i dobrim zadužio VMA, hirurgiju u Srbiji i sve nas.

 

 

                                                                                                    Prof dr Nebojša Stanković

formats

SVIM HIRURZIMA SRETNA NOVA 2018.GODINA I BOŽIĆNI PRAZNICI

bozic 2018

formats

Обавештење о предстојећем састанку Председништва Хируршке секције СЛД 22.12.2017.

Обавештавамо Вас да ће се седница Председништва Хируршке cекције СЛД –а одржати у Београду  22. 12. 2017. године у 10,00 часова, пре почетка стручног састанка. Састанак ће се одржати  у Дому Војске и претходиће редовном састанку ХС СЛД, који организују хирурзи из Клинике за општу хирургију ВМА. Детаље можете сазнати кликом на линк овде.Pozivno pismo čl. pred. HS, dec. 2017.

formats

15. ДЕЦЕМБРА 2017. У ОРГАНИЗАЦИЈИ АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД ОДРЖАЋЕ СЕ СЕМИНАР НА ТЕМУ ПОВРЕДЕ ЈЕТРЕ

     АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД                                

О р г а н и з у ј е

                                                     15. децембра 2017. године

                        С Е М И Н А Р

    

                    ПОВРЕДЕ ЈЕТРЕ

 (Мирнодопске повреде, повреде у дечјем узрасту, ратне повреде, анестезиолошки аспекти повреда)

Организатор:  Проф. др  Небојша Станковић

0930-0950 Регистрација учесника
0950-10 Отварање семинара
10 – 1045 Мирнодопске повреде јетре код одраслих Проф. др Мирослав Стојановић
1045 – 11 Дискусија
11 – 1145 Повреде јетре у дечјем узрасту Проф. др Анђелка Славковић
1145-12 Дискусија
12 – 1245 Ратне повреде јетре Проф. др Небојша Станковић
1245-13 Дискусија
13 – 1345 Анестезиолошки аспекти повреда јетре Проф. др Предраг Ромић

Семинар ће се одржати у просторијама Српског лекарског друштва, Краљице Наталије 3,  Београд .

 

 

Семинар је акредитован за лекаре. Предавачима је додељено 8, слушаоцима 4. Евиденциони број: А-1-2768/17. Потврде о учешћу (сертификати) додељују се бесплатно члановима Српског лекарског друштва, за остале 2000,00 динара.

Генерални секретар                                                     Председник

Проф. др Радојка Коцијанчић с.р.                              Проф. др Павле Миленковић с.р.

formats

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ХИРУРГЕ

Скупштина Српског лекарског друштва (СЛД) одржана 3.11.2017. године једногласно је донела одлуку да се организује потписивање молбе Влади и Народној скупштини Републике Србије да се у Измене и допуне  Закона о враћању имовине и обештећењу унесе експлицитна одредба да се “национализована имовина врати и удружењима која су у континуитету постојала и пре и после национализације и која постоје и данас“, чиме би се стекли услови да се Српском лекарском друштву врати национализована имовина а пре свега “Дом Српског лекарског друштва. Задужбина др Стевана Милосављевића, првог Србина начелника санитета“ у улици Краљице Наталије 1-3 у Београду.

Молимо све лекаре и стоматологе, запослене и у државним и у приватним здравственим установама, незапослене лекаре и стоматологе, пензионисане лекаре и стоматологе без обзира да ли су или нису  чланови СЛД да ову молбу што је могуће пре потпишу.

Потписивање се може обавити у свим подружницама и секцијама СЛД,   а у Београду и у СЛД, у улици Џорџа Вашингтона 19 а у Новом Саду у Друштву лекара Војводине СЛД у улици Васе Стајића 9.

Напомињемо да се молба може потписати САМО ЈЕДАН ПУТ, што значи да лекари и стоматолози који молбу потпишу на неком од поменутих места исту не смеју потписивати на другим местима, јер би дупло потписивање могло угрозити целу акцију.

Лекари и стоматолози који из здравствених разлога не могу доћи у подружнице или секције могу се телефоном јавити руководиоцима подружница да би их неко посетио ради потписа.

Очекујемо да најмање 30.000 лекара и стоматолога потпише ову молбу.

Ова акција је од животне важности за Српско лекарско друштво, које је више од 145 година на сопствену иницијативу и о своме трошку, без помоћи државе обављало и обавља послове од немерљиве користи за нашу медицинску науку, цивилну и војну задравстевну службу, за наш народ и за нашу државу.

Притом је сву национализовану имовину,  укључујући и поменути Дом, Друштво стекло искључиво завештањем лекара и лекарских породица без и најмање помоћи државе. Зато, у овој акцији ни један лекар и стоматолог наше земље не би смео изостати.

У прилогу су остали документи релеватни за ово питанје (клик на линк). PREDSEDNICI SEKIJA I PODRUŽNICA     ПРЕДЛОГ   Иницијатива 2-1

formats

РЕДОВНИ САСТНАК ХИРУРШКЕ СЕКЦИЈЕ СЛД У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВМА 22.ДЕЦЕМБРА 2017. У БЕОГРАДУ

1

У Београду 22. Децембра 2017. одржаће се редовни састанак Хируршке секције СЛД у сарадњи са Клиником за општу хирургију ВМА! Састанак ће се одиграти у просторијама Дома Војске Србије у ул. Браће Југовића 19.у Београду. Састанку претходи седница Председништва Хируршке секције са почетком у 10,00 сати а стручни део састанка почеће у 11,00 сати. Време предвиђено за презентације износи 15минута! Састанак је акредитован одлуком Здравственог Савета Србије и носи 8 бодова за предаваче и 4 бода за учеснике. Након стручног дела састанка предвиђен је свечани ручак у ресторану Дома Војске Србије. Детаљи састнака могу се видети на флајеру.

2

Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.